FleetComplete User Manual

Žemėlapio apžvalga

Šiame skyriuje apžvelgiami Ecofleet SeeMe žemėlapio elementai. Žemėlapis yra viena iš pagrindinių Ecofleet SeeMe ypatybių, kuriame atvaizduojami erdviniai transporto priemonių santykiai tam tikrose geografiniuose elementuose.

map-overview1

Žemėlapio valdymas

Žemėlapio tampymas

Keletas būdų kaip valdyti žemėlapį:

 • Paspausti ir tempti žemėlapį.
 • Naudoti navigacinį mygtuką:
 • Spausti į viršų, kai norite tempti žemėlapį į šiaurę.
 • Spausti žemyn, kai norite tempti žemėlapį į pietus.
 • Spausti į kairę, kai norite tempti žemėlapį į vakarus.
 • Spausti į dešinę, kai norite tempti žemėlapį į rytus.
 • Spausti Page Up klavišą, kai norite tempti žemėlapį į šiaurę.
 • Spausti Page Down klavišą, kai norite tempti žemėlapį į pietus.

Page Up ir Page Down klavišai temps žemėlapį didesniai žingsneliais nei navigacinis mygtukas.

Žemėlapio priartinimas

Keletas būdų, kaip priartinti žemėlapį:

 • Naudoti žemėlapio slinkiklį.
 • Naudoti - ir + klavišus priartinimui ar atitolinimui.
 • Du kartus paspausti žemėlapyje toje vietoje, kurią norite priartinti.

Google žmogeliuko naudojimas Google Street View

Google žmogeliukas (geltona žmogeliuko forma virš žemėlapio slinkiklio) gali būti tempiamas ant norimos vietos žemėlapyje. Google žmogeliukas padės pamatyti gatvės vaizdus norimoje vietoje.

Išjungti Google Street View galima paspaudus X dešiniajame viršutiniame kampe.

Pradinis ir ankstesnis vaizdas

Sistema saugo vietas, kurių Jūs ieškojote žemėlapyje.

 • map-backtopreviousview Grįžti į ansktesnį vaizdą mygtukas grąžina Jus į prieš tai žemėlapyje ieškotą vietą.
 • map-backtoinitialview Grįžti į pradinį vaizdą mygtukas grąžina į Jūsų organizacijos startinį Ecofleet SeeMe žemėlapio vaizdą.

Atstumo skaičiavimas

Atstumo skaičiavimo mygtukas ( map-distancecalculator )atidaro maršruto planuotojo langą, kuriame galite išmatuoti atstumus ir laiko sąnaudas tarp pažymėtų taškų žemėlapyje ir automatiškai sudelioti optimaliausią maršrutą.

map-distancecalculator-window

Žemėlapyje sužymėkite norimus taškus. Taškų gali būti iki 25 (abecelės tvarka žymimi nuo A iki Y). Lange esančiame sąraše nurodomi atstumai tarp sužymėtų taškų ir vairavimo trukmės tarp jų

Spauskite mygtuką Optimizuoti! perskaičiavimui į optimaliausią ir efektyviausią maršrutą.

Centruoti vaizdą

Centruoti vaizdą mygtukas map-fittoscreen keičia žemėlapio vaizdą taip, kad būtų matomos visos transporto priemonės.

Vieta

Mygtukas Vieta map-location priartina žemėlapyje objektų sąraše pasirinktą vietą.

Pranešimo siuntimas

Siūsti pranešimą mygtukas map-message atidaro modulį Pranešimai su užpildyta informacija.

Zonų kūrimas

Pridėti zoną mygtukas map-createarea leidžia pradėti zonos kūrimą žemėlapyje.

Arčiausia esančios transporto priemonės paieška

Arčiausia esančios transporto priemonės paieška pradedama spaudžiant mygtuką Rasti artimiausią transporto priemonę map-findnearestvehicle, esantį į kairę nuo adreso paieškos langelio žemėlapyje.

map-findnearestvehicle-window

Atsidaro paieškos langas. Jei tašką žemėlapyje pasirinkote dar prieš ieškant transporto priemonės, artimiausios transporto priemonės paieškos lange adresas bus užpildytas Jūsų pasirinktu tašku. Adresą artimiausios transporto priemonės paieškos lange galite taisyti naudojantis paieškos funkcija arba pasirinkti norimą tašką žemėlapyje spaudžiant Pasirinkti vietą (mygtukas su smeigtuko paveikslėliu). Paskirties vietą žemėlapyje pakeisti galite pertempiant mėlyną vietos žymeklį į pasirinktą tašką.

Kai suvedate paskirties vietą, sistema paruošia transporto priemonių sąrašą ir arčiausiai esančiai transporto priemonės nubrėžia maršrutą iki paskirties vietos.

Artimiausios transporto priemonės paiešką galima siaurinti suvedant transporto priemonės regioną ar tipą. Tai padaryti galima pasirenkant atitinkamuose langeliuose įvedant ieškomą regioną, ar transporto priemonės tipą.

Lentelės apačioje esantys mygtukai Maršrutas, Transporto priemonė, and Paskirties vieta žemėlapyje priartina pasirinktą maršrutą, transporto priemonę ar paskirties vietą. Siųsti pranešimą mygtukas atidaro pranešimų modulį. Kurti užduotis mygtukas atidaro užduočių modulį.

Paieška

map-search

Ecofleet SeeMe žemėlapyje galite ieškoti:

 • Adresų

(pavyzdžiui:map-search-areasicon)

 • Zonų

(paieška veikia kai modulis yra aktyvus. Paieška vykdoma pagal apibrėžtas zonas žemėlapyje su zonos piktograma (pavyzdžiui: map-search-areasicon)

 • Klientų

(paieška veikia kai modulis yra aktyvus, pavyzdžiui: map-search-areasicon)

 • Įmonių ir įstaigų

(duomenys pateikiami iš Google, pavyzdžiui map-search-areasicon)

Jei norite ieškoti, įveskite vietos (klieto, įmonės ir t.t.) pavadinimą ar dalį jo į paieškos lauką. Esant keliems paieškos rezultatams, žemėlapyje jie žymimi smeigtukais (map-search-areasicon).

Dešiniojo pelės klavišo funkcijos žemėlapyje

Paspaudus dešinįjį pelės klavišą žemėlapyje, atidaromas iššokantis langas:

 • Rodomas pasirinktos vietos adresas, jei toks yra.
 • Rodomos pasirinktos vietos koordinatės WGS84 formatu.

map-rightclick

Langas taip pat turi mygtukus, kurių funkcijos aprašomos žemiau.

Rasti artimiausią transporto priemonę

Rasti artimiausią transporto priemonę mygtukas ieško artimiausios transporto priemonės. Šios funkcijos aprašymas yra aukščiau.

Siųsti pranešimą

Siųsti pranešimą mygtukas atidaro pranešimų modulį su užpildytu pasirinktos vietos lauku.

Sukurti zoną

Sukurti zoną mygtukas atidaro Zonos modulį, kuriame siūloma kurti apskritimo formos zoną pasirinktoje vietoje.

Kas yra čia?

Kas yra čia? mygtukas žemėlapyje parodo žymeklius pasirinkto taško apylinkėje. Kiekvienas žymeklis rodo vietos adresą, įmonės ar įstaigos tipą (https://developers.google.com/places/documentation/supported_types įmonės ar įstaigos tipai importuojami iš Google) ir telefono numerį. Žymekliai gali būti išjungti paspaudus mygtuką Valyti žemėlapį šalia žemėlapio paieškos lauko.

Kas čia buvo?

Kas čia buvo? mygtukas atidaro langą su istorija apie transporto priemonių apsilankymus pasirinktoje vietoje. Istorija gali būti filtruojama pagal transporto priemonių pavadinimus arba laiką.

map-whowashere

Žemėlapių sluoksniai

Ecofleet SeeMe naudoja keletos žemėlapių tiekėjų duomenis.Jūs galite rinktis norimą žemėlapio sluoksnį žemėlapio viršuje, dešinėje pusėje.

map-layers

 • Google žemėlapiai yra paremti Google interneto kartografavimo technologija. Google žemėlapiai atvaizduojami keletu sluoksniu. Google žemėlapis yra mažiau apkrautas informacija, todėl yra patogesnis stebint didesnį skaičių transporto priemonių, klientų ar zonų.
 • Regio Baltic žemėlapis yra estiška kartografavimo sistema, turinti detalesnį ir nuolat atnaujinamą žemėlapį Pabaltijo valstybėse.
 • OpenStreetMap žemėlapis yra bendradarbiavimo (wikipedia stiliumi) principu kuriamas pasaulio žemėlapis .

Papildomos informacijos sluoksniai žemėlapiui

Papildomos informacijos sluoksniai žemėlapiui gali būti atvaizduojami Ecofleet SeeMe platformoje. Naudingiausi yra Eismo ir Oro sąlygų sluoksniai, kuriems informaciją teikia Google Žemelapiai.

Papildomi sluoksniai pasirenkami žymint atitinkamus laukelius žemėlapių sluoksnių meniu.

Objektai

Transporto kontrolės sistema valdomus automobilius galite pamatyti paspaudę mygtuką Objektai Ecofleet įrankių juostoje.

vehicles-1-en

Objektų modulio paskirtis

 • Pagrindinė šio modulio paskirtis atvaizduoti naujausią informaciją apie transporto priemones.
 • Sąraše esančias transporto priemones atvaizduoti žemėlapyje.
 • Atvaizduoti transporto priemonių judėjimą pasirinktame laikotarpyje.

Objektų sąrašas

Kairėje ekrano pusėje pateikiamas transporto priemonių sąrašas. Dešinėje - atvaizduojamas žemėlapis.

vehicles-2-ee

Toliau išvardinti stulpeliai pateikiantys informaciją apie transporto priemones, tačiau dažniausia rodomi tik pagrindiniai parametrai.

 • Transporto priemonė stulpelyje pateikiamas transporto priemonės pavadinimas ir esama geografinė vieta. Jei vieta sutampa su žemėlapyje įvesta zona (Adreso paieška turi būti pažymėta), bus rodomas zonos pavadimas.
 • Vairuotojas stulpelyje rodomas transporto priemonei priskirtas vairuotojas.
 • Valstybinis numeris stulpelyje rodomas valstybinis transporto priemonės numeris, jei toks buvo nurodytas.
 • Regionas stulpelyje rodomas regionas, kuriam transporto priemonė buvo priskirta.
 • Tipas stulpelyje rodomas transporto priemonės tipas, kuriam ji buvo priskirta.
 • Greitis stulpelyje pateikiamas automobilio greitis esamu metu.
 • Kuro lygis stulpelyje rodomas kuro lygis automobilio kuro bake.
 • Pasiekiamumas stulpelyje rodoma informacija apie automobilio pasiekiamumą.
 • Battery (įtampa) stulpelyje rodoma akumuliatoriaus įtampa.
 • Laikas stulpelyje pateikiama informacija prieš kiek laiko buvo atsiųsta informacija apie transporto priemonę.

Ieškojimas ir filtravimas

Transporto priemonės gali būti filtruojamos ir ieškomos pagal pavadinimą, regioną ar tipą, jei tokiems buvo priskirta. Regioną ar tipą galima pasirinkti iš iškrentančio meniu.

Rodyti arba slėpti transporto priemones žemėlapyje

Transporto priemonės gali būti rodomos arba nerodomos žemėlapyje. Pažymėdami varnele laukelyje prieš transporto priemonės pavadinimą, įjungsite arba išjungsite transporto priemonės rodymą žemėlapyje.

Vaizdo centravimas

Centruoti vaizdą mygtukas priartins žemėlapį tiek, kad visos pažymėtos "rodyti" transporto priemonės bus matomos vienu metu.

Vieta

Vieta mygtukas priartina pasirinktos transporto priemonės vietą žemėlapyje.

Mažasis žemėlapis

vehicles-downarrow mygtukas atidaro mažąjį žemėlapį, kuris rodomas po transporto priemonių sąrašu. Mažasis žemėlapis yra orientuotas į pasirinktą transporto priemonę. Tai leidžia greitai pamatyti kur yra pasirinkta transporto priemonė.

Galimybių sąrašo mygtukas

Paspaudus Galimybių sąrašo mygtuką (vehicles-more), atsidarys galimybių sąrašas. Dešiniuoju pelės klavišu paspaudus ant pasirinktos transporto priemonės taip pat atidaromas toks pat sąrašas.

 • Atidaryti maršrutą pasirinkimas atidaro Kelionės modulį su kelionėmis pasirinktame periode.
 • Atidaryti žurnalą pasirinkimas atidaro Žurnalas modulį su informacija pasirinktame periode.

vehicles-3-en

Maršruto analizė

Atidaryti maršrutą funkciją atidaro pasirinktos transporto priemonės maršrutą pasirinktame laiko periode. Maršruto peržiūra galima žemėlapyje, o taip pat ir kaip animacija. Kai žemėlapyje atidaromas maršrutas, jo taškus galima analizuoti ekrano apačioje esančiame informaciniame lauke. Pasirinkus tašką informaciniame lauke, matoma visą informaciją apie transporto priemonę tam tikrame geografiniame taške bei laiko rėžyje. Jei atidaromi keli maršrutai, jie bus nusplavoti skirtingomis spalvomis žemėlapyje bei pažymėti skirtukais virš informacinio lauko.

vehicles-4-en

Maršruto atvaizdavimas

Maršrutas gali būti atvaizduojamas animacija, paspaudus mygtuką Paleisti, esantį ekrano apačioje, kairėje pusėje.

Galima keisti animacijos greitį, pasirinkti tinkamiausią žemėlapio vaizdą, stebėti visą maršrutą ar tikslingai pasirinktą vietą maršrute, gauti visą informaciją apie kiekvieną maršruto tašką. Galima nustatyti transporto priemonės greitį, kuro lygį bake, atstumą tarp pradinio taško ir pasirinkto. Maršruto taškai su detalia informacija atidaromi paspaudus mygtuką Maršruto taškai esantį dešinėje, ekrano apačioje .

Maršruto duomenų filtravimas

Maršruto taškai gali būti filtruojami. Ši funkcija naudinga kai siekiama sužinoti vietas kur transporto priemonė viršijo greitį ar pan. Tai padaryti galima atidarius maršruto taškų lentelę ir filtravimo laukelyje įvedant paprastą matematinį uždavinį - pavyzdžiui Greitis > 90. Maršruto taškų lentelėje lieka tik uždavinio sąlygą tenkinantys rezultatai. Pasirinkus kurį nors tašką, kuriame buvo viršytas greitis, žemėlapyje atvaizduojama geografinė vieta.

vehicles-5-en

Maršruto suvestinė

Ecofleet atvaizduoja maršruto taškus su visa galima informacija.

Norint suformuoti suvestinę reikia:

 • pasirinkti transporto priemonę
 • pasirinkti norimą periodą
 • spausti “Atidaryti maršrutą”

Maršrutas atvaizduojamas žemėlapyje. Paspaudus mygtuką “Summary” apatiniame ekrano kampe, dešinėje, atidaroma lentelė, kurioje gausite visą informaciją apie transporto priemonės maršrutą pasirinktame periode:

vehicles-7-en

Suvedę pasirinktą laiko periodą laukeliuose, spauskite mygtuką “Gerai”. Atstumas, kuro sąnaudos, transporto priemonės darbo laikas ir pan. atvaizduojamas lentelėje pasirinktame laiko periode. Gautą informaciją galima atspausdinti spaudžiant spausdintuvo paveiksliuką arba parsisiųsti duomenis .pdf formatu į kompiuterį.

vehicles-8-en

Sustojimų rodymas ekrane

Kai žemėlapyje maršrutas yra suformuotas, Sustojimų rodymas ekrane mygtukas (vehicles-displaystops) atsiranda žemėlapio viršuje, šalia žemėlapio sluoksnių pasirinkimo mygtuko. Sustojimai atvaizduojami žymekliais su skaičiais ir teksto laukeliu, kuriame rodomas laikas, kuriuo automobilis stovėjo.

Naudingi patarimai

 • Transporto priemonių sąraše du kart paspaudus ant pasirinktos transporto priemonės žemėlapyje centruojama pasirinktos transporto priemonės būvimo vieta.
 • Kairiuoju pelės klavišu paspaudus ant pasirinktos transporto priemonės, rodomas iškrentantis meniu sąrašas su funkcijomis, kurios buvo apibūdintos anksčiau.

Zonos

Ecofleet SeeMe modulis Zonos leidžia apibrėžti norimą teritoriją žemėlapyje.

Zonos modulis atidaromas Ecofleet SeeMe įrankių juostoje.

areas-1-en

Modulio Zonos paskirtis

 • Papildyti Žemėlapį pageidaujama informacija

 • Kurti zonas su galimybe jų ieškoti zonų sąraše

 • Apibrėžtos zonos automatiškai įtraukiamos į kelionių Žurnalą skirstant keliones į asmenines ir verslo.

 • Jei apibrėžiate zonas, ataskaitose Zonų modulis formuoja:

  • Zonų ataskaita.

   Ataskaita parodo kiek kartų zona buvo aplankyta ir kiek laiko ten transporto priemonės praleido. Taip pat išvedamas praleisto zonoje laiko vidurkis.

  • Zonų grupių ataskaita.

   Ataskaitoje rodoma zonų grupių statistika, pavyzdžiui "Sandeliai" arba "Ofisas".

  • Dažniausių krypčių ataskaita.

   Ataskaitoje rodoma dažniausiai lankomos vietos (zonos ir adresai).

  • Maršrutų ataskaita.

   Ataskaitoje rodomi maršrutai (sudaromi pagal pradžios ir pabaigos taškus) su mažiausiomis, vidutinėmis ir didžiausiomis laiko ir atstumo sąnaudomis.

 • Galimos keturios zonų apibrėžimo formos, iš kurių vienos leidžia nubrėžti kuo tikslesnes zonas (maršrutas, daugiakampė zona), kitos - greičiau ir paprasčiau (linija, apskritimas).

areas-shapes

Zonų apžvalga

Zonų lentelė

Dešinėje ekrano pusėje rodomas žemėlapis.

Kairėje ekrano pusėje rodoma lentelė su žemėlapyje apbrėžtomis zonomis. Kiekviena zona rodoma pagal: pavadinimą, grupę (jei yra tokiai priskirta), pašto kodą ir jei turi - adresą. Zonų paieška gali būti siaurinama pagal šiuos kriterijus.

areas-panel

Ryšys tarp zonų ir adresų

Pagal numatytuosius nustatymus, Ecofleet naudoja tuos adresus, kurie pateikiami žemėlapyje.

Kuriant zonas, rekomenduojama pažymėti laukelį Adreso paieška, kad žemėlapyje būtų parenkamas kuo tikslesnis adresas sukurtai zonai.

areas-setsaddress

Pažymėjus laukelį Adreso paieška Ecofleet sistemoje apibrėžta zona bus rodoma pagal sukurtą pavadinimą, o ne pagal adresą. Taip galima pažymėti bet kurią lankytiną vietą ir ją apibūdinti aiškesniu pavadinimu. Pavyzdžiui, apskritimo forma žemėlapyje pažymėjus zoną "Ofisas" ji apims visas aplinkines gatves, aikšteles. Jei vietos adresas yra priskirtas dideliam objektui (statiniui), galima žimėti įvairaus dydžio zonas pagal stovėjimo aikšteles, sandelius ar kitas statinio patalpas, priskiriant jiems skirtingus adresus.

Kaip kurti zonas žemėlapyje

Daugiakampės zonos kūrimas

Įvesti daugiakampę zoną mygtukas yra zonų sąrašo viršuje, kairėje. Paspaudus mygtuka, žemėlapyje pelės žymeklis virsta juodu kryželiu. Kryželiu žemėlapyje dėkite taškus, zonos kampams žymėti. Zona apibrėžiama, kuomet antra kartą paspaudžiate ant pirmojo pažymėto kampo. Ecofleet sujungs pažymėtus taškus į daugiakampę zoną ir automatiškai atidarys zonos informacinį lauką papildomai informacijai įvesti.

areas-polygon

Linijinės zonos kūrimas

Pridėti liniją mygtukas yra zonų sąrašo viršuje, centre. Paspaudus mygtuka, žemėlapyje pelės žymeklis virsta juodu kryželiu. Kryželiu žemėlapyje dėkite taškus, zonos kampams žymėti. Zona apibrėžiama, kuomet antra kartą paspaudžiate ant pirmojo pažymėto kampo. Ecofleet sujungs pažymėtus taškus į linijinę zoną ir automatiškai atidarys zonos informacinį lauką papildomai informacijai įvesti.

areas-line

Apskritimo formos zonos kūrimas

Įvesti apskritimo formos zoną mygtukas yra zonų sąrašo viršuje, dešinėje. Kryželiu žemėlapyje dėkite tašką. Apskritimas bus pažymėtas žemėlapyje ir Ecofleet automatiškai atidarys zonos informacinį lauką papildomai informacijai įvesti. Sukurtą apskritimo formos zoną galima pertempti žemėlapyje. Pelės žymekliu susiraskite apskritimo formos zonoje centrą ir tempkite į norimą vietą žemėlapyje. Tempdami už apskritimo zonos kraštų galite didinti arba mažinti zoną.

Kitas būdas įvesti apskritimo formos zoną galimas spaudžiant dešinį pelės klavišą žemėlapyje. Atsiradusiame informaciniame lange pasirinkti funkciją Sukurti zoną.

areas-circle

Zonos kūrimas maršrute

Spauskite mygtuką Maršruto skaičiavimas ( map-distancecalculator ). Jį rasite virš žemėlapio, kairėje. "Maršruto planuotojo" langas atsidaro, tuomet galite žemėlapyje pažymėti maršrutą.

areas-waypoints

"Maršruto planuotojo" lange spauskite mygtuką Sukurti zoną. Ecofleet sukurs zoną tarp pažymėtų taškų žemėlapyje.

areas-route

Pastaba: Ecofleet maršruto pagrindu sukurtas zonas paverčia daugiakampėmis zonomis. Išsaugojus zoną Ecofleet maršrutą pakeičia į daugiakampę zoną ir žemėlapyje maršrutas daugiau nebevaizduojamas.

Informacijos įvedimas apie zoną

Apibrėžus zoną žemėlapyje informacinis langas iššoka.

areas-input

Informaciniame lange pateikiama:

 • Pavadinimas. Galima įvesti zonos pavadinimą arba pakeisti esamą.

 • Spalva pasirenkamasis langas. Pažymėta zona nudažoma pasirinkta spalva. Naudinga išskiriant sutampančias ar gretimas zonas.

 • Grupė. Leidžia priskirti zonas atitinkamoms grupėms. Pavyzdžiui: "Kliento būstinės" ar "Sandeliai".

 • Aprašymas. Laukas skirtas zonos aprašymui.

 • Pašto indeksas. Ecofleet rodo pašto kodą, jei toks yra priskirtas pasirinktoms koordinatėms.

 • Spindulys (nerodomas kai sukurta daugiakampė zona). Funkcija naudojama, kai reikia išplėsti zoną. Naudinga plečiant zonas pagal tikslų plotą.

 • Zona. Ecofleet suskaičiuoja kiek kvadratinių metrų užima apibrėžta zona.

 • Adreso paieška žymimas laukelis. Žymimas kuo tikslesniam zonos adreso priskyrimui.

Kurį zonos kūrimo būdą rinktis?

Keletas patarimų, kurį zonos kūrimo būdą rinktis.

 • Apskritimo ir linijos tipo zonos yra greičiausia sukuriamos. Tinkamiausios kada nereikia ypatingo tikslumo.
 • Daugiakampės zonos tiksliau apibrėžia teritorijas, tačiau joms kurti reikia daugiau laiko. Labai naudingos miesto teritorijose, kuomet įvairių aikštelių, statinių ir objektų visumoje reikia išskirti ir pasižymėti svarbiausias ir aktualiausias. Taip pat daugiakampis zonos apibrėžimas pravartus, išskiriant didelio ploto teritorijas į mažesnes.
 • Maršruto zonos turi būti kuriamos pagrindiniams autoparko maršrutams apibrėžti. Pastaba: maršruto zonos redaguojamos kaip linijos tipo zonos.

Zonų grupės

Sukurtas ar redaguojamas zonas galima skirstyti į grupes, pavyzdžiui: "Ofisai", "Aikštelės". Grupavimas leidžia:

 • Kurti Įvykius, juos taikyti zonų grupėms. Pavyzdžiui: sukurtas įvykis "Paliekamas ofisas" pritaikomas visoms zonoms priskirtoms tokiai grupei.
 • Gauti Zonų grupių ataskaitą, kuri parodo apsilankymų skaičius pas klientus, sandeliuose ar ofisuose, jei atitinkamos zonos buvo sukurtos.

Įvykiai

Įvykių modulyje galite analizuoti svarbius pranešimus apie autoparką ir jo veiklą. Pranešimai kuriami pagal vartotojo sukurtas taisykles.

Įvykių modulis yra Ecofleet įrankių juostoje pavadinimu Įvykiai.

events-1-en

Įvykių modulio paskirtis

 • Realiu laiku pranešti apie įmonės autoparko veiklą.
 • Analizuoti pranešimus pasirinktame periode apie autoparko veiksmus.

Įvykių modulio atvaizdavimas Ecofleet sistemoje

Dešinėje ekrano pusėje vaidzuojamas žemėlapis, kairėje - pranešimai (įvykiai) pasirinktame periode.

events-2-en

Pasirinkus įvykį iš sąrašo, rodykle žemėpalyje parodoma įvykio vieta ir informacija apie įvykį:

 • Taisyklė. Taisyklės sąlyga.
 • Įvykis. Aplinkybė, pagal kurią buvo suformuotas įvykis. Pavyzdžiui, suveikė taisyklė "Įtampa < 12.9 voltų", eilutėje įvykis bus rodoma "Įtampa = 11.4 volto".
 • Zona. Zonos pavadinimas, kurioje buvo suformuotas įvykis.
 • Laikas. Įvykio laikas.
 • Trukmė. Įvykio trukmė.

Laukeliai užpildomi priklausomai nuo įvykiui priskirtų taisyklių. Nuo priskirtos taisyklės įvykiui priklauso, kokia informacija bus pateikiama.

Įvykių kūrimas ir redagavimas

Naujos ar redaguojamos sąlygos įvykiams: Nustatymai > Įvykiai.

Spauskite Pridėti naują naujam įvykiui kurti. Arba galite pasirinkti sukurtą įvykį. Lengviau atrasti norimą įvykį redagavimui patariama naudotis paieškos lauku.

events-settings-list

Spauskite Trinti norėdami ištrinti įvykį. Atreipiame dėmesį, jog įvykių redagavimas ar trinimas gali būti apribotas vartotojų teisėmis.

Įvykiai gali būti atyvuoti arba išjungti. Norėdami atyvuoti/išjungti pasirinktas taisykles įvykiams, pažymėkite varnele šalia esančius laukelius.

Pateikiame įvykio kūrimo pavyzdį:

events-settings-rulecreation1

Pavadinimas

Kiekviena taisyklė turi pavadinimą. Rekomenduojame įvykiams kurti trumpius ir aiškius pavadinimus, pavyzdžiui: "Greičio viršijimas" arba "Ilgas sustojimas".

Taisyklė

Kiekviena taisyklė priskiriama tam tikrai aplinkybei: automobilio sustojimui ar įtampos akumuliatoriuje kritimui ir pan. Taisyklė yra pagrindinis įvykio kūrimo elementas. Žemiau pateikiamos galimos įvykių taisyklės:

 • Įvažiavo į zoną.

 • Išvažiavo iš zonos.

 • Sustojimas [sustojimo laikas gali būti apibrėžiamas laiku]

 • Pajudėjimas

 • Greitis [apibrėžiamas greičio limitas ir greičio viršijimo trukmė]

 • Važiavimas išjungtu varikliu

 • Degimas įjunta

 • Degimas išjungta

 • Įtampa [apibrėžiama įtampos vertė ir įtampos kitimo trukmė]

 • IN1 įjungtas [Skaitmeninio lizdo pajungimas]

 • IN1 išjuntas [Skaitmeninio lizdo atjungimas]

 • Būsena įjungta [Nurodomas būsenos skaičius]

 • Būsena išjungta [Nurodomas būsenos skaičius]

 • Temperatūra [apibrėžiamas jutiklių temperatūros vertės, taip pat nurodoma temperatūros kitimo trukmė]

 • Automobilis neatsiuntė jokios informacijos [apibrėžiama trukmė]

 • GPS būsena negaliojanti [apibrėžiama trukmė]

 • Kuro pereikvojimas

 • Įvykio kodas: [apibrėžiamas įvykio kodas]

 • Įrenginys be MPS [apibrėžiama trukmė]

 • Maršruto lankymai [nurodomas periodas, leistinas nuokrypis ir įvykių skaičius]

  Jei taisyklė nustatoma visoms transporto priemonėms, įvykis fiksuojamas tik vieną kartą - "nė viena transporto priemonė" apsilankė maršrute. Tokiu atveju, kiekviena transporto priemonė formuoja įvykį.

 • Kelionės pabaiga [apibrėžiama trukmė]

 • GH ButtonID [nurodomas identifikacinio rakto numeris]

Apribojimai

events-settings-rulecreation2

Pagal numatytuosius parametrus taisyklės taikomos visam autoparkui, bet kokioje geografinėje vietoje, bet kokiu metu. Tačiau, apribojimus taisyklėmis galima taikyti individualiai transporto priemonei, geografinei zonai ir laikui.

Objektai

Įvykio taisyklės gali būti priskirtos visoms įmonės transporto priemonėms (numatytasis parametras) arba individualioms. Nustatymai:

 • Visi automobiliai. Taisyklė taikoma visoms įmonės transporto priemonėms.

 • Automobiliai pagal regioną ir tipą. Leidžiama parinkti transporto priemones pagal regioną ar tipą.

 • Individualios transporto priemonės. Leidžiama parinkti atskiras transporto priemones. Galima žymėti keletą transporto priemonių.

Vieta

Taisyklės taikomos bet kurioje geografinėje vietoje (numatytasis parametras) arba pasirinktose sukurtose zonose (zonų kūrimas apibūdintas skyriuje "Zonos"). Nustatymai:

 • Visur. nepriskiriama jokiai geografinei vietovei.

 • Bet kurioje zonoje. Taikoma bet kurioje sukurtoje zonoje.

 • Zonų grupės viduje. Parinkite zonų grupę. Taisyklė bus taikoma pasirinktai zonų grupės viduje.

 • Individualių zonų viduje. Parinkite norimas zonas, kurių viduje taisyklė turėtų galioti.

 • Grupei priklausiančių zonų išorėje. Parinkite zonų grupę. Taisyklė bus taikoma pasirinktai zonų grupės išorėje.

 • Individualių zonų išorėje. Parinkite norimas zonas, kurių išorėje taisyklė turėtų galioti.

Laikas

Taisyklė galioja bet kuriuo laiku (numatytasis parametras), tačiau galima priskirti tam tikrą laiką, kada taisyklė galios. Pavyzdžiui: darbo metu.

Nustatymai:

 • Visada. Taisyklė galios bet kuriuo laiku.

 • Darbo laike. Taisyklė galios nustatytame darbo laike.

 • Ne darbo laiku. Taisyklė galios po nustatytų darbo valandų.

 • Konkrečiu laiku. Taisyklė galios nustatytu laiku (savaitės dienomis, valandomis).

Organizacijos darbo laiką nustatyti galima: Nustatymai > Organizacijos nustatymai. Taip pat galima nustatyti individualų darbo laiką kiekvienai transporto priemonei: Nustatymai > Objektai > Darbo laikas.

Kas atsitinka sistemai suformavus įvykį?

Taisyklių ir aplinkybių apibrežimas įvykiams yra pusė darbo, kita dalis - pranešimas apie įvykį - veiksmas. Panešimai įvardina aplinkybes, kurios lėmė įvykio pranešimą. Pranešimai gali būti perduodami keliais būdais. Jei joks įvykio pranešimo būdas nebuvo parinktas, įvykis vis tiek bus rodomas įvykių modulyje. Toliau, pateikiame įvykių pranešimo būdus:

 • Ecofleet SeeMe pranešimas. Sistemai suformavus įvykį, jis iššokančio langelio būdu rodomas visiems prisijungusiems vartotojams Ecofleet sistemoje.

 • Garso signalas. Sistemai suformavus įvykį, visi prisijungę vartotojai Ecofleet sistemoje išgirs pranešimo signalą.

 • E-paštas. E-laiškas apie įvykį bus siunčiamas nurodytu e-pašto adresu. Norint gauti pranešimus keletu e-pašto adresais, reikia nurodyti adresus skiriant kableliais. E-laiškas bus siunčiamas su tokia informacija:

  • Įvykio pavadinimas: Įvykio pavadinimas įvedamas: Nustatymai > Įvykiai.
  • Data: Įvykio data.
  • Prasidėjo: 10.02.2015 16:27:16 įvykio pradžia.
  • Objektas: 123ABC. Informacija apie transporto priemonę.
  • Vieta(os): Įvykio vieta/zona.
 • SMS. SMS siunčiamas nurodytu telefono numeriu. Prieš telefono numerį valstybės kodas turi būti įvedamas (pvz.: Lietuvoje + 370...) Gali būti nurodomi keli telefono numeriai, jie turi būti išskiriami kableliais.

 • HTTP POST. A POST request is performed to the specified HTTP address. This makes it possible for the organization's own information systems to utilize the event data sent by SeeMe.

events-settings-rulecreation3

Įvykių pavyzdžiai

Pavyzdys Nr. 1: Greičio viršijimas

Kompanija yra atsakinga už savo logotipu pažymėtas transporto priemones bei jų įvaizdį eisme. Svarbu suvaldyti greičio viršijimo pažeidimus, kad išvengti nemalonios kritikos ir nereikalingų autoįvykių.

Įvykis formuojamas, kaip aprašyta žemiau:

 1. Taisyklė: Greitis. Greitis nustatomas "> 90 km/h". Trukmė nenustatoma.
 2. Apribojimai: Apribojimai netaikomi. Jei kompanijos autoparke yra transporto priemonių, kurios važiuoja tvarkingai, neviršija greičio, jų galima nežymėti (pvz.: automobiliai be kompanijos logotipų). Jei yra "chuliganiškų" vairuotojų - žymime automobilius, kuriais jie važinėja.
 3. Veiksmai: Nustatomas El. pašto pranešimas. Taip bus informuojamas atsakingas asmuo apie greičio viršijimo pažeidimus, net jei jis įvykio metu nebus prisijungęs prie Ecofleet.

Tokie pranešimai leis kompanijoms suvaldyti neatsakingai besielgiančius vairuotojus, ne be pagrindo taikyti įspėjimus.

Pavyzdys Nr. 2: Geografiniai apribojimai

Taikoma, kai kompanija nori būti informuota apie transporto priemonių atvykimą/išvykimą iš svarbių objektų ar nukrypimą nuo maršrto.

Maršrutą apibrėžiančios zonos kuriamos atstumo skaičiavimo pagalba (įvairių zonų kūrimas aprašytas skiltyje Zonos).

Įvykis formuojamas, kaip aprašyta žemiau:

 1. Taisyklė: Išvažiavo iš zonos.
 2. Apribojimai: Vieta - Individualiai parinktų zonų išorėje - parenkate norimą zoną.
 3. Veiksmai: SeeMe pranešimas ir garso signalas gali būti kaip pasirinkimas, atreipiantis vartotojo dėmesį apie nuklydimą nuo maršruto.

Pavyzdys Nr. 3: Įjungtas degimas savaitgalį

Taikoma, siekiant sužinoti ar transporto priemonės buvo naudojamos savaitgalį ar po darbo valandų.

Įvykis formuojamas, kaip aprašyta žemiau:

 1. Taisyklė: Degimas įjungta.
 2. Apribojimai: Laikas - Ne darbo laiku. (Kompanijos darbo laikas nustatomas: Nustatymai > Organizacijos nustatymai.)
 3. Veiksmai: Galima naudoti El. pašto pranešimas. Taip bus informuojamas atsakingas asmuo apie transporto priemonių naudojimą ne darbo metu, net jei jis įvykio metu nebus prisijungęs prie Ecofleet. Tuo pačiu ir atsakingas asmuo nebus trukdomas po darbo valandų.

Kelionės

Kelionių modulis yra skirtas peržiūrėti transporto priemonių maršrutus, jų dalis pasirinktame laiko periode. Kelionių modulis pasiekiamas Ecofleet SeeMe įrankių juostoje paspaudus paveiksliuką Kelionės.

trips-1-en

Kelionių modulio paskirtis

 • Teikti informacija apie transporto priemonės maršrutus išdalintus į sustojimo taškus.
 • Keliones teisinti ir perkelti jas į žurnalo modulį, kuriame galima paruošti ataskaitas, reikalingas mokesčių institucijoms ar pan.

Kelionių atvaizdavimas

Kairėje Kelionių modulio lange vaizduojama:

 • mygtukai transporto priemonės ir laiko pasirinkimams
 • žymimasis laukelis atfiltruoti kelionėms, kurios nėra pateisintos ir įtrauktos į žurnalą
 • tekstinis laukas kelionių paieškai pagal tam tikrą maršrutą
 • kelionės, kurios tenkina pateiktą užklausą pateikiamos žemiau įrankių juostos.

trips-2-en

Dešinėje Kelionių modulio lange vaizduojama:

 • informacija apie pateiktas keliones: kelionės pradžios/pabaigos laikas, kelionės trukmė, atstumas, važiavimo trukmė, vidutinis ir maksimalus greitis.
 • mažas žemėlapis su pasirinktos kelionės maršrutu jame.

trips-right

Kelionių formavimo principai

Ecofleet SeeMe keliones formuoja laikydamasi šių principų:

 • Kelionės pradžia skaičiuojama nuo to meto kai transporto priemonėje degimas įjungtas ir
  • degimas laikomas mažiausiai minutę arba
  • transporto priemonė pajuda bendt 50 metrų.
 • Kelionės pabaiga fiksuojama kai degimas išjungtas ir neįjungiamas dar kartą per 1 minutę.
 • Kelionės pabaiga taip pat formuojama jei transporto priemonė sustoja 10-čiai minučių ar daugiau, bet degimas nebūna išjungiamas. Jei kelionės pabaiga formuojama pagal tokią taisyklę, kitos kelionės pradžia skaičiuojama kai transporto priemonė pajuda bent 50 metrų.

Vartotojas suformuotų kelionių koreguoti ar ištrinti negali.

Kelionių perkėlimas į žurnalą

Yra 3 variantai perkelti keliones į žurnalą.

Vienos kelionės perkėlimas į žurnalą

Norėdami perkelti vieną kelionę į žurnalą, Jūs turite:

 • kelionių sąraše pasirinkti keliones, kurias norite perkelti į žurnalą.
 • Pažymėję norimą kelionę spauskite vieną iš dešiniajame kampe esančių mygtukų – Pridėti kaip verslo arba Pridėti kaip asmeninį, priklausomai nuo kelionės tipo.

trips-transferring1

Jei kelionę pažymėjote kaip "verslo", atsidarys papildoma lentelę, kurioje sistema prašys apibūdinti kelionę.

trips-transferring1-describe

Jei kelionę pažymėtoje kaip "asmeninę" papildomo kelionės aprašymo sistema nereikalauja.

Nuoseklių kelionių perkėlimas į žurnalą

Norėdami perkelti keletą kelionių į žurnalą vienu metu, turite pasirinkti nuoseklias keliones taip:

 • Pažymėti visas norimas pateisinti keliones
 • Spausti trips-transferring2

Atidaroma lentelė, kurioje turėsite apibūdinti kelionės tikslą (asmeninė ar verslo). Jei tai yra verslo kelionės, sistema reikalaus platesnio kelionių aprašymo.

trips-transferring2-describe

Ši funkcija pagreitina kelionių perkėlimą į žurnalą, tačiau galioja tik nuoseklioms kelionėms.

Privačių kelionių perkėlimas į žurnalą

Norėdami perkelti privačias keliones į žurnalą, turite:

 • Pažymėti visas privačias keliones, kurias norite perkelti į žurnalą (kelionės gali būti ir nenuoseklios).
 • Spausti Pridėti kaip asmeninį. Ecofleet SeeMe įtrauks pažymėtas privačias keliones į žurnalą.

Ši fukcija pagreitina privačių kelionių perkėlimą į žurnalą nereikalaudama, kad kelionės būtų nuoseklios. Tačiau ji netaikintyna verslo kelionėms, nes joms teisinti sistema reikalauja aprašymų.

Žurnalas

Modulis Žurnalas skirtas formuoti kelionės lapus, remiantis Kelionės mudulyje esančiomis kelionėmis.

Kelionės gali būti skirstomos į "verslo" arba "asmenines". Verslo keliones sistema reikalauja aprašyti. Taip formuojamas kelionės lapas, kurį galima teikti mokesčių inspekcijai.Jei dėl techninių priežasčių odometro parodymai sistemoje skiriasi nuo parodymų automobilyje, jį visada galima koreguoti pagal faktą žurnale.

Žurnalo modulis pasiekiamas spaudžiant Ecofleet SeeMe įrankių juostoje paveiksliuką su užrašu Žurnalas.

journal-1-en

Žurnalo modulio paskirtis

 • Keisti ar papildyti informaciją, kurios Kelionių modulyje keisti negalima.
 • Supaprastinti svarbių duomenų saugojimą mokesčių institucijoms.
 • Keisti odometro parodymus.

Žurnalo atvaizdavimas

Kairėje ekrano pusėje rodomi funkciniai mygtukai transporto priemonei bei laiko periodui pasirinkti, už kurį norima suformuoti pateisintų kelionių sąrašą.

journal-left

Dešinėje ekrano pusėje rodoma detali informacija apie pasirinktą pateisintą maršrutą. Pateiktoje informacijoje yra keletas laukelių, kur galima informacija koreguoti - tai kelionės tikslo, odometro parodymų ir kuro likučių laukeliai.

journal-right

Žurnalo įrašų kūrimas

Kelionių perkėlimas į Žurnalą

Žurnalo įrašai yra kūriami remiantis kelionių sąrašu kelionių modulyje. Kaip kelionės atsiranda kelionių modulyje, skaitykite skyrių Kelionės.

Automatinis žurnalo pildymas

Ecofleet SeeMe žurnalo įrašus formuoja pagal rankiniu būdu pateisintas keliones, tačiau taip pat turi galimybę tai daryti automatiškai.

Teisinant keliones, lentelėje yra žymimasis laukelis Prisiminti. Pažymėjus šį laukelį, sistema visada teisins keliones, kurios pasibaigs tame pačiame taške, įtraukdama tą patį kelionės aprašymą bei tikslą.

Toks sprendimas sutaupo laiko, kuomet dažnai lankomi klientai ar atliekami darbai toje pačioje vietoje. Kelionės aprašymas "kliento X lankymas", kartą įvestas į verslo kelionės pateisinimą, visada bus įtraukiamas į žurnalą automatiškai.

Odometro parodymų korekcija

Dėl technologinių priežasčių odometro parodymai transporto priemonėje ir Ecofleet SeeMe sistemoje gali nežymiai skirtis. Parodymų skirtumą galima koregoti teisinant keliones ir įvedant tinkamą reiškmę laukelyje Odometras po.

Toliau, šis skyrius aiškina:

 • kodėl kartais odometro korekcija yra būtina Žurnalo modulyje
 • kas atsitinka, kai vartotjas koreguoja odometro parodymus
 • kokios ribos taikytinos tokioms korekcijoms.

maršrutai

Pradėti reikia nuo to, kaip pačios kelionės yra formuojamos Ecofleet SeeMe sistemoje. Maršrutas tai kelias, kurį sistema suformuoja jungdama tiesiomis linijomis skirtingus taškus, atiduotus transporto priemonėje sumontuotos įrangos tam tikru laiko intervalu. Kitaip tariant, informacija apie transporto kontrolės vietą nėra ir negali būti visiškai nuosekli.

Toks techninis ribojimas sąlygoja skirtumą tarp atstumo atvaizduoto Ecofleet SeeMe ir realaus transporto priemonės odometro. Pastarasis skaičiuojamas pvz. nuo rato pastovaus sukimosi ar pan. Transporto priemonei judant kreiva trajektorija, GPS signalas užfiksuojamas kaip taškas tik tam tikros vietos ir taškai jungiami tiesiomis linijomis. Galimas skirtumas tarp deklaruojamojo sistemoje ir realaus odometro priklauso nuo to, kiek GPS taškų įranga perduoda.

Kelionės

Yra daugiau aplinkybių, padėsiančių suprasti kaip formuojamos kelionės. Kelionės generuojamos:

 • Kelionės pradžia fiksuojama jei transporto priemonės degimas įjungtas ir
  • degimas laikomas mažiausiai 1 minutę arba
  • transporto priemonė pajuda bent 50 metrų.
 • Kelionės pabaiga fiksuojama jei degimas išjungtas ir neįjungiamas per 1 minutę.
 • Kelionės pabaiga taip pat formuojama jei transporto priemonė sustoja 10-čiai minučių ar daugiau, bet degimas nebūna išjungiamas. Jei kelionės pabaiga formuojama pagal tokią taisyklę, kitos kelionės pradžia skaičiuojama kai transporto priemonė pajuda bent 50 metrų.

Šios neišvengiamos kelionės generavimo sąlygos sistemoje taip pat įtakoja skirtumą tarp odometro transporto priemonėje ir fiksuojamo odometro rodmenų Ecofleet sistemoje.

CAN jungties sistema

Yra įvairių transporto priemonių, per kurių CAN jungtį nuskaitoma ir perduodama informacija tiesiai į Ecofleet sistemą. Tokiu atveju, kai odometras nuskaitomas tiesiogiai, išlygos aprašytos aukščiau, negalioja.

Žurnalas

Aukščiau aprašyta, jog yra techninių niuansų, kurie lemia skirtumus tarp odometro transporto priemonėje ir odometro, fiksuojamo Ecofleet sistemoje. Esant skirtumui, odometro parodymai gali būti redaguojami Žurnalo modulyje.

Kas atsitinka, kai vartotojas redaguoja odometro parodymus žurnale

Vartotojui redaguojant odometro parodymus žurnale, jis pakeičiamas atgaline data. Skirtumas tarp odometro įvesčių prieš ir po korekcijos yra išskirstomas visoms kelionėms iki paskutinės korekcijos.

Pavyzdys

Odometro parodymai keičiami iš 150 000 į 150 500. Paskutinė odometro korekcija buvo prie 100 000. Parodymai keičiasi prieš tai buvusiose kelionėse, kaip pavaizduota lentelėje.

Odometro parodymai
Prieš korekciją Po korekcijos
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
100 000 110 000 100 000 110 100
110 000 120 000 110 100 120 200
120 000 130 000 120 200 130 300
130 000 140 000 130 300 140 400
140 000 150 000 140 400 150 500

Odometro korekcijų limitai

Odometro korekcijoms Ecofleet SeeMe sistemoje yra taikomi limitai.

 • Vartotojas gali keisti odometro parodymus, jei skirtumas yra mažiau nei 5% nuo viso atstumo. Didesni skirtumai gali būti koreguojami tik sistemos administratorių.

 • Svertinis vidurkis yra skaičiuojamas iš paskutinių 4 korekcijų, kiek jos buvo koreguojamos (procentais). Svertinio vidurkio skaičiavime, svertas yra atstumai. Jei svertinio vidurkio procentinė išraiška yra mažesnė nei 10%, korekcijos yra leidžiamos.

Ataskaitos

Ataskaitų modulis atidaromas Ecofleet įrankių juostoje spaudžiant mygtuką Ataskaitos.

reports-1-en

Ataskaitų paskirtis

 • Formuoti įvairaus tipo ataskaitas, leidžiančias analizuoti informaciją apie autoparką.
 • Dienos ir periodo ataskaitos gali būti keičiamos ir formuojamos pagal vartotojo poreikius.
 • Ecofleet turi ataskaitų prenumeratą. Tai leidžia gauti rūpimas ataskaitas nesijungiant į Ecofleet sistemą.
 • Ecofleet atasakitos gali būti eksportuojamos Excel, PDF formatais.

Ataskaitos kūrimas

 1. Pasirinkite ataskaitą (iškrentančiame laukelyje Tipas).
 2. Pasirinkite laiko periodą (laukelyje Periodas).
 3. Pasirinkite norimą transporto priemonę/es (laukelyje Objektai).
 4. Spauskite Sukurti ataskaitą.

reports-createreport

Jei pasirinksite vieną iš nuorodų (“Šiandien”, “Vakar”, “Šią savaitę”), ataskaita bus suformuota iš karto.

Ataskaitos stulpelių nustatymai

Kiekviena įmonė turi savo specifinius poreikius. Ecofleet yra sukurtas į tai atsižvelgiant. Ataskaitos sistemoje gali būti koreguojamos pagal kiekvienos įmonės poreikius.

Dienos ir periodo ataskaitų formavimui pagal specifinius poreikius reikia keliauti į Nustatymai -> Ataskaitos -> Ataskaitos stulpelių nustatymai ir formuoti norimą ataskaitą.

koreguojamos yra šios ataskaitos:

 • Dienos ataskaita
 • Periodo ataskaita
 • Įrenginių ataskaita (turi būti įjungiama Ecofleet administratorių)
 • Pamainos atasakita (turi būti įjungiama Ecofleet administratorių)

Vartotojas gali pasirinkti tokius, stulpelius, kurių jam reikia ataskaitoje.

reports-41-en

Pakeitimai taip pat automatiškai bus pakeičiami Numtatytoje ataskaitoje (ataskaitų modulyje pavadinta Dienos ataskaita).

reports-5-enreports-6-en

Galima sukurti ir papildomą ataskaitos struktūrą, kuri bus pakeista vietoj numatytosios ataskaitos. Vartotojas gali nustatyti naują ataskaitos struktūrą matomą tik jam pačiam arba visiems vartotojams.

Naujos ataskaitos struktūros kūrimas:

 • spausti reports-save-as-new-est
 • suteikti ataskaitai pavadinimą
 • pažymėti ataskaitą kaip privačią arba viešą.

reports-7-en

Naujai sukurta ataskaitos struktūra ataskaitų modulio pasirinkimo laukelyje atrodo taip:

reports-8-en

Galimi ataskaitų tipai

Ataskaitos gali skirtis nuo tų, kurios yra suteiktos naudotis vartotojui pagal teises. Tai pakeisti galima: Nustatymai -> Rolės ("Ataskaitos teisės").

 • Dienos ataskaita – informacija ataskaitoje atiduodama už vieną dieną. Automaiškai grupuojama pagal transporto priemonę arba kelias, jei taip pasirinkta. Atskaita yra koreguojama, galima keisti informacijos laukus: Nustatymai > Ataskaitos > Ataskaitų stulpelių nustatymai > Dienos ataskaita.
 • Periodo ataskaita – ataskaita, kurios kiekvienoje eilutėje atiduodama informacija apie transporto priemonę už atitinkamą laiko periodą. Atskaita yra koreguojama, galima keisti informacijos laukus: Nustatymai > Ataskaitos > Ataskaitų stulpelių nustatymai > Periodo ataskaita.
 • Darbo valandų ataskaita suteikia informaciją apie variklio darbo valandas, vaizduojama pagal dienas:
  • Atstumas - atstumas, kurį transporto priemonė nuvažiavo per pasirinktą laiką
  • Važiavimo laikas – laikas, kai transporto priemonėje buvo įjungtas degimas ir ji judėjo
  • Darbas laisvais sūkiais – laikas, per kurį degimas buvo įjungtas, tačiau transporto priemonė nejudėjo
  • Darbas laisvais sūkiais % - variklio darbo dalis procentais, kai degimas buvo įjungtas
  • Stovėjimo laikas – laikas, per kurį degimas nebuvo įjungtas
 • Kuro ataskaita – informuojama apie kuro užpylimus/nupylimus: data ir laikas, vieta, kuro lygis bake prieš ir po kuro užpylimų/nupylimų. Šioje ataskaitoje atvaizduojami ir staigūs kuro lygio kritimai, kuriuos dažnai įtakoja kuro vagystės.
 • Dažniausių krypčių ataskaita – atvaizduojamos dažniausiai lankomos vietos ir kiek laiko jose praleidžiama. Ataskaitoje parodomas vizitų skaičius bei vidutiniškai praleidžiamą laiką vietoje. Ataskaita panaši į zonų ataskaitą, tačiau pastaroji rodo tik vartotojo apibrėžtas zonas. Dažniausių krypčių ataskaita parodo vietovių adresus.
 • Zonų ataskaita – atvaizduojamos dažniausiai lankomos vietos ir kiek laiko jose praleidžiama. Ataskaitoje parodomas vizitų skaičius bei vidutiniškai praleidžiamą laiką vietoje.
 • Zonų grupių ataskaita – analogiška zonų ataskaitai, tik zonos grupuojamos pagal vartotojo nustatymus.
 • Darbo laiko ataskaita – suteikia informaciją apie transporto priemonei priskirtą darbą laiką pirmajame stulpelyje, toliau kituose rodomas faktinis darbo laikas, taip pat transporto priemonės darbo laikas ne darbo metu.

Automatinių ataskaitų nustatymai

Naudojama tada, kai infromacija apie autoparka reikalinga reguliariai. Tai yra alternatyva dažnam prisijungimui prie Ecofleet ir ataskaitų generavimui rankiniu būdu. Ecofleet sistemoje ataskaitas galima prenumeruoti ir gauti kas dieną, kas savaitę ar kas mėnesį.

reports-3-en

Sukurti ataskaitų prenumeratą sistemoje galima taip: Nustatymai -> Ataskaitos, tada spaudžiates Pridėti naują. Reikės pasirinkti:

 • Ataskaitos tipą. Pasirinkite vieną ataskaitą iš viso sąrašo.
 • Periodą. Pasirinkite kaip dažnai ataskaita Jums turi būti siunčiama. Pasirinkta ataskaita bus formuojama už pasirinktą periodą.
 • Siuntimo dieną. savaitinėms ar mėnesinėms ataskaitoms pasirinkite savaitės ar mėnesio dieną, kada ataskaita turi būti siunčiama.
 • Formatą. pasirinkite pasirinkite vieną iš galimų ataskaitos formatų: PDF, HTML, Excel ar CSV formatą.
 • Sekančio siuntimo diena - tai automatiškai sugeneruojamas laukelis, pranešantis apie sekančios ataskaitos siuntimo datą.
 • Bus siunčiama. Šiame laukelyje reikia įvesti e-mail adresą, kuriuo pageidaujate gauti ataskaitas.

reports-automatic

Naudingi patarimai

 • Atasakitos gali būti grupuojamos pagal pasirinktus laukus. Norint tai padaryti reikia pasirinkti vieną iš stulpelių pavadinimų ir paspaudus ant trikampio formos mygtuko pasirinkti Grupuoti pagal šį lauką. Ši ypatybė naudinga dienos ataskaitoje, kuri pagal numatytuosius nustatymus informacija pateikia grupuodama pagal transporto priemonę ir datą, tačiau pasirinktus aukščiau aprašytą funkciją, tai galima pakeisti.
 • Sugeneruotos ataskaitos liks ataskaitų modulyje, kol neišjungsite Ecofleet sistemos, todėl nebijokite naviguoti tarp skirtingų modulių, norėdami patikrinti ataskaitose pateikiamą informaciją kitų modulių pagalba.
  • Dukart spustelkite eilutėse Dienos, Darbo laiko ar Kuro ataskaitose, tai atidarys informaciją Žemėlapyje.
  • Dukart spustelkite eilutėse Savaitės ataskaitoje, tai atidarys informaciją Kelionių modulyje.
  • Dukart spustelkite eilutėse Dažniausių krypčių ataskaitoje, Zonų ataskaitoje, tai atidarys lankomas vientas mažame žemėlapyje.

Išlaidos

Išlaidų modulis atidaromas Ecofleet įrankių juostoje paspaudus mygtuką Išlaidos.

expenses-1-en

Išlaidų modulio paskirtis

Šis modulis leidžia surinkti visą informaciją susijusią su transporto išlaidomis, pateikiama greita sisteminė ir išsami apžvalga. Išskirtinis dėmesys yra skiriamas kuro sunaudojimui, galima registruoti informaciją apie kuro sunaudojimą naudojant išlaidų kvitus.

Išlaidų kūrimas

Norėdami pridėti naują išlaidų įrašą, viršutiniame kairiajame kampe paspauskite Pridėti naują. Tada užpildykite laukus dešinėje ekrano pusėje:

Bendra informacija:

 • Pasirinkite automobilį
 • Įveskite laiką ir datą, kai buvo patirtos išlaidos (dažniausiai sąskaitos data ir laikas)
 • Įveskite prekių ar paslaugų tiekėją, pvz. Statoil
 • Įveskite sąskaitos numerį
 • Jei reikia, įveskite papildomą informaciją.

Informacija apie pirktas prekes ir paslaugas:

 • Tipas (kaip pridėti ar pakeisti išlaidų tipą, žiūrėkite žemiau)
 • Kiekis, jeigu paslaugas ar prekes galima matuoti mato vienetais (degalai litrais ar padangos vienetais).

Informacija apie mokėjimą:

 • Kaina su PVM
 • PVM suma (PVM suma ir procentas yra suskaičiuojamas automatiškai)
 • Mokėjimo tipas (kaip redaguoti mokėjimo tipus, žiūrėkite žemiau)
 • Langelis skirtas pažymėti išlaidas kaip asmenines.

expenses-2-en

Asmeninės išlaidos yra tokios išlaidos, kurias darbuotojai padengs patys ir jos nebus įtrauktos į įmonės finansines ataskaitas, tačiau jos visgi yra svarbios siekiant gauti bendrą vaizdą. Pavyzdžiui, galima įvesti sąskaitas už pirktą kurą, apmokėtas darbuotojo, už kurias jam nebus atlyginta organizacijos lėšomis, tačiau tokios sąskaitos yra svarbios skaičiuojant sunaudoto kuro kiekį.

Išsaugojus išlaidų įrašą, Ecofleet patikrina jo istoriją ir žemėlapyje rodo automobilio vietą tuo metu, kai buvo patirtos išlaidos. Tai padeda patvirtinti išlaidų pagrįstumą (pavyzdžiui, jeigu tuo laiku, kuris nurodytas ant kvito, automobilis važiavo greitkeliu, galima suabejoti išlaidų pagrįstumu).

Išlaidų rūšių ir mokėjimo būdų sukūrimas ir valdymas

Išlaidų rūšis ir mokėjimo būdus administratoriui galima valdyti nukeliavus į Nustatymai > Kategorijos ir pasirenkant Išlaidų tipas arba Išlaidų apmokėjimo tipas. Tam, kad būtų skaičiuojamas sunaudoto kuro kiekis, išlaidų rūšis „kuras“ negali būti keičiama ar ištrinta

expenses-3-en

Išlaidų rūšies pavyzdžiai: atsarginės dalys, remontas, techninė priežiūra, plovimas, techninė apžiūra...

Išlaidų apmokėjimo tipai gali būti: grynieji, banko pavedimas, kreditinė kortelė...

Abiejose kategorijose galima įvesti tiek įrašų, kiek reikia.

Išlaidų ataskaita

Jeigu išlaidų modulis buvo naudojamas nuolat tam tikrą laiko tarpą, naudodamas ataskaitų modulį administratorius gali sugeneruoti pasirinkto laikotarpio išlaidų ataskaitą. Ataskaitoje rodomas bendros išlaidos bei kiekvieno išlaidų tipo dydis vienam nuvažiuotam kilometrui.

Kuro sunaudojimo apskaičiavimas

Norėdami vesti sunaudoto kuro ir išlaidų apskaitą:

 • Naudodami išlaidų modulį, įveskite visą pirktą kurą;
 • Nors kartą nustatykite (geriau būtų dažniau) kiek kuro liko bake konkrečiu metu.

Kuro likutį pakankamai tiksliai gali nustatyti vairuotojas, pažiūrėjęs į kuro lygio matuoklio rodmenis kelionės pabaigoje. Įvedus kuro likutį litrais Žurnalo modulyje, būsite nuvestas į laukelį Kuras po, kuris taip pat pasirodo Išlaidų modulyje, kai šis yra atidarytas.

Suvedus išlaidas ir įvedus kuro likutį, pagal surinktus duomenis gali būti sugeneruota kuro ataskaita.

Ši ataskaita pateikia vidutinį kuro sunaudojimą kiekvienam automobiliui bei pastabą apie nukrypimą nuo prognozuotų kuro sunaudojimo skaičių, įvestų kiekvienam automobiliui.

Išlaidų importavimas

Organizacijos, naudojančios Ecofleet, gali turėti duomenų apie išlaidas kitoje programinėje įrangoje (pavyzdžiui Excel). Norint išvengti tų pačių duomenų vedimo keletą kartų, juos galima iškelti iš kitos programinės įrangos į **.csv dokumentą ir lengvai šį dokumentą įkelti į Ecofleet. SVARBU! Dokumentas turi būti UTF-8 formate.

1. Paprastų išlaidų dokumento importavimo pavyzdys

Išlaidų modulio įrankių juostoje pasirinkus Importuoti, atsidaro importavimo langas

1) Pasirinkite .cvs dokumentą, kurį norite importuoti

ex-import-1-en

2) Pasirinkite importavimo formatą - "Paprastų išlaidų importavimas"

ex-import-2-en

3) Paspauskite Importuoti į išlaidas

ex-import-3-en

4) Atidaromas langas "Importavimo rezultatai", kuriame galite matyti ar importavimas buvo sėkmingas ar ne (bei kodėl nesėkmingas).

ex-import-4-en

Stulpelių antraštės (pirma cvs failo eilutė) nėra svarbios importavimui. Svarbi yra stulpelių tvarka, ji būtinai turi būti tokia:

expenses-import-table

 • timestamp (laiko žyma) – YYYY-MM-DD hh:mm:ss formatu
 • fuelcardnr (kuro kortelės numeris)
 • sum (suma)
 • type (tipas) - išlaidų tipas (nustatytas nustatymuose). Kai tipas yra KURAS, bus laikoma, kad tai kuro išlaidos.
 • amount (kiekis)
 • receiptnr (kvito numeris)

2. Paprastų kuro išlaidų importavimo pavyzdys.

1) Pasirinkite .cvs dokumentą, kurį norite importuoti

simpl-fuel-1-en

2) Pasirinkite importavimo formatą - "Paprastas kuro išlaidų importavimas"

simpl-fuel-2-en

3) Paspauskite Importuoti į išlaidas

simpl-fuel-3-en

4) Atidaromas langas "Importavimo rezultatai", kuriame galite matyti ar importavimas buvo sėkmingas ar ne (bei kodėl nesėkmingas).

simpl-fuel-4-en

Stulpelių antraštės (pirma cvs failo eilutė) nėra svarbios importavimui. Svarbu yra stulpelių tvarka, ji būtinai turi būti tokia: :

expenses-simple-fuel-imp

 • timestamp (laiko žyma) – YYYY-MM-DD hh:mm:ss formatu
 • fuelcardnr (kuro kortelės numeris)
 • sum (suma)
 • amount (kiekis)
 • receiptnr (kvito numeris)

3. Pasirinktinų išlaidų importavimo pavyzdys

Jeigu sąraše nėra norimo importavimo formato arba norite pakoreguoti stulpelių antraštes, atlikite žemiau aprašytus veiksmus:

1) Pasirinkite .cvs dokumentą, kurį norite importuoti

custom-exp-1-en

2) Pasirinkite importavimo formatą - "Pasirinktinas"

custom-exp-2-en

3) Atsidarys papildomas langas. Čia galite sutapatinti reikšmes (datos formatas, laiko formatas, laiko juosta, PVM suma (%) ir t.t.) su stulpelių antraštėmis.

Filtruoti - galite pasirinkti, kurias transporto priemones, kuro korteles ir pan. norite importuoti. Likusios reikšmės bus paliktos ir nebus importuotos.

custom-exp-3-en

4) Paspauskite Importuoti į išlaidas

5) Atidaromas langas "Importavimo rezultatai", kuriame galite matyti ar importavimas buvo sėkmingas ar ne (bei kodėl nesėkmingas).

custom-exp-4-en

PASTABA! Jeigu manote, kad importavimas nepavyko (esate nepatenkinti rezultatais ir norite atlikti koregavimus), rekomenduojame:

 • Eiti į išlaidų pagrindinį langą
 • pasirinkti importavimo datas
 • įkelti išlaidas
 • ištrinti įrašus
 • pradėti importavimo procesą iš naujo

Įpilto kuro kiekio įvedimas į Išlaidų modulį, kuro pardavėjų ir kuro daviklio duomenų palyginimui

 • Norint palyginti kuro įpylimus, reikia įvesti duomenis į Išlaidų modulį
 • Duomenys gali būti įkelti dviem būdais:
  1. Įvedami po vieną iš kuro sąskaitų
  2. Naudojami duomenys iš kuro daviklių

Antrasis būdas yra paprastesnis, nes transporto priemonė, laikas ir data yra jau nustatyti automatiškai, tačiau jeigu negalima gauti daviklių duomenų, reikia naudoti pirmąjį būdą.

expenses-1-en-final expenses-2-en-final

Rezultatų peržiūra

 • Nesvarbu, kuris būdas yra naudojamas, rezultatai visada matomi Išlaidų modulyje (tik įkelti duomenys)
 • „Kuro ataskaita su išlaidomis“ – rodomi visi įvesti ir įkelti kuro daviklių duomenys bei duomenų palyginimas.
 • PASTABA: Lentelė „Palyginti su įpylimais“ Išlaidų modulyje sukurta paprastesniam duomenų įkėlimui, o ne detaliai duomenų analizei.

Priminimai

Priminimų modulis padeda planuoti transporto priemonių techninę apžiūrą ir remontą bei vesti techninės priežiūros registrą. Priminimų modulis pasiekiamas Ecofleet įrankių juostoje paspaudus paveiksliuką Priminimai.

reminders-1-en

Priminimų modulio paskirtis

Pagrindinės priminimų modulio paskirtys:

 • Priminimų sukūrimas. Tai pakeis dažnai nepatikimus priminimus popieriuje, vis dar naudojamus kai kuriose organizacijose.
 • Pateikia turimų resursų apžvalgą.
 • Apžvalga yra aiški ir tinkama įvairiems organizaciniams lygiams. Ecofleet priminimai yra naudingi tiems, kas jais naudojasi kasdien, tačiau vadovai taip pat gali gauti bendrą transporto priemonių būklės apžvalgą.
 • Padeda geriau planuoti, pavyzdžiui, galima įvertinti ar transporto priemonei turėtų būti atlikta techninė priežiūra prieš kelionę.
 • Automatiškai sukuria istoriją, kuri gali būti peržiūrima ir saugoma neribotą laiką. Pavyzdžiui, galite peržiūrėti visus konkrečiai transporto priemonei atliktus techninės priežiūros darbus. Norint tai padaryti be Ecofleet, reikėtų vesti atskirą registrą.

Priminimų nustatymas

Galite nustatyti tokias priminimų sąlygas:

 • Data, pavyzdžiui rodoma draudimo galiojimo pabaigos data.
 • Odometro parodymai, pavyzdžiui, priminimas apie techninę priežiūrą, pravažiavus nustatytą kilometrų skaičių (pvz. 10 000 km).
 • Darbo valandos gali būti naudojama priminimui apie sunkiųjų transporto priemonių, tokių kaip traktoriai ar ekskavatoriai techninę priežiūrą.
 • Taip pat galima naudoti įvairias aukščiau išvardintų priminimų kombinacijas.

Priminimų apžvalga

Priminimų lentelė

reminders-list-en

 • Automobilis. Organizacijos transporto priemonių sąrašas.
 • Aprašymas. Laukelis priminimo aprašymui.
 • Kai odometro parodymai. Rodo kilometrų skaičių, jeigu tam tikram kilometrų skaičiui yra nustatytas priminimas.
 • Numatyta data. Rodo sekančios techninės priežiūros numatytą datą, kai yra naudojamas priminimas „Kai odometro parodymai“ (pagrįstas 30 dienų duomenimis).
 • Šią data. Rodo datą, jeigu nustatytas priminimas tam tikrai datai.
 • Numatomi odometro parodymai. Rodo numatomus odometro parodymus techninės priežiūros dieną (pagrįstas 30 dienų duomenimis).
 • Kai darbo valandų parodymai. Rodomas darbo valandų skaičius, jeigu yra nustatytas tam tikro darbo valandų skaičiaus priminimas.
 • Liko km. Rodoma kiek kilometrų liko, kai bus pasiektas nustatytas Kai odometro parodymai priminimo skaičius.
 • Liko laiko. Rodoma kiek dienų liko iki nustatytos Šią datą priminimo dienos.
 • Darbo valandų liko. Rodoma kiek valandų liko iki Kai darbo valandų parodymai priminimo.

Priminimų lentelės funkcijos

 • Atnaujinimas. Visi priminimai priminimų lentelėje gali būti atnaujinti paspaudus mygtuką Atnaujinti viršutiniame dešiniajame kampe.
 • Rūšiavimas. Kiekvienas priminimų lentelės stulpelis gali būti surūšiuotas didėjančia arba mažėjančia tvarka, naudojant išsiskleidžiamą meniu, esantį kiekvieno stulpelio antraštėje.
 • Filtravimas. Įvedus tekstą viename ar keliuose langeliuose, esančiuose po stulpelių antraštėmis, atfiltruojami įrašai.

Mygtukas Pridėti naują sukuria naują priminimą. Mygtukas Ištrinti ištrina priminimą.

Naujo priminimo sukūrimas

Norėdami sukurti naują priminimą, paspauskite mygtuką Pridėti naują, esantį priminimų lentelės viršuje. Dešiniajame ekrano kampe atsidarys lentelė.

reminders-3-en

Įveskite šiuos duomenis:

 • Aprašymas. Įveskite priminimo pavadinimą, pavyzdžiui „Tepalų keitimas“ ar „Stabdžių techninė priežiūra“.
 • Automobilis. Pasirinkite automobilį iš sąrašo. Priminimas bus taikomas tik pasirinktam automobiliui.

Tada pasirinkite mažiausiai vieną sąlygą: šią datą, kai odometro parodymai ar kai darbo valandų parodymai. Jei pasirenkamos kelios sąlygos, priminimas yra aktyvuojamas, kai patenkinama bent viena pasirinkta sąlyga.

Datos priminimo sukūrimas

Nustatyti priminimą konkrečiai datai, pažymėkite Šią datą langelį Pridėti naują lentelėje. Data gali būti pasirinkta ją surinkus ar paspaudus kalendoriaus ikoną ir pasirenkant datą iš kalendoriaus.

Pagal nustatymus, priminimas aktyvuojamas pasirinktą dieną. Jeigu norite gauti išankstinį priminimą, pasirinkite kitą variantą iš sąrašo.

Odometro parodymų priminimo sukūrimas

Nustatyti odometro parodymų (kilometražo) priminimą, pažymėkite Kai odometro parodymai langelį Pridėti naują lentelėje. Norimi odometro parodymai turi būti įvedami į odometro eilutę.

Pagal nustatymus, priminimas aktyvuojamas pasiekus nurodytą kilometrų skaičių. Jeigu norite gauti išankstinį priminimą, pasirinkite kitą variantą iš sąrašo.

Darbo valandų priminimo sukūrimas

Nustatyti darbo valandų priminimą, pažymėkite Kai darbo valandų parodymai langelį Pridėti naują lentelėje. Norimos darbo valandos turi būti įvedamos į Darbo valandų eilutę.

Pagal nustatymus, priminimas aktyvuojamas pasiekus nustatytą darbo valandų skaičių. Jeigu norite gauti išankstinį priminimą, pasirinkite kitą variantą iš sąrašo.

reminders-workhours-en

Priminimo siuntimo būdo pasirinkimas

Pagal nustatymus, priminimas rodomas tik Ecofleet sistemoje.

Jeigu norite gauti priminimus elektroniniu paštu, įveskite elektroninio pašto adresą eilutėje El. paštas. Gali būti įvedami keli adresai, juos atskiriant kableliais.

Jeigu norite gauti SMS priminimus, įveskite mobiliojo telefono numerį eilutėje SMS.

Norėdami nusiųsti elektroninį laišką ar SMS nustatytam transporto priemonės vairuotojui, įveskite @dd. Ecofleet suras priminimo sukūrimo metu nustatytą vairuotoją.

Priminimų ištrynimas

Norėdami ištrinti priminimą, pasirinkite jį priminimų lentelėje ir paspauskite mygtuką Ištrinti, esantį viršuje.

Pranešimai

Pranešimų modulis suteikia galimybę bendrauti naudojantis Garmin įrenginiu arba SMS ar elektroniniu paštu.

Pranešimų modulis pasiekiamas Ecofleet įrankių juostoje paspaudus paveiksliuką Pranešimai.

messages-1-en

Pranešimų modulio paskirtis ir nauda

 • Leidžia naudotis Garmin navigatoriais bendravimui su vairuotojais, nereikia skambinti ar rašyti SMS, o tai mažina išlaidas už telefoną
 • Į Garmin navigatorių gali būti siunčiamos geografinės vietos koordinatės. Vairuotojui kelyje nereikia vesti koordinačių į navigatorių rankiniu būdu iš SMS.
 • Vietovė gali būti pažymėta žemėlapyje ir nusiųsta su koordinatėmis ir adresu. Kai kuriais atvejais yra naudinga siųsti tikslias vietovės koordinates, o ne adresą. Pavyzdžiui, kai kelionės tikslas yra didelės verslo patalpos su vieta priekyje įprastiems automobiliams ir didesne stovėjimo aikštele, esančia atokiau.
 • Prie pranešimų gali būti pridėti komentarai, jeigu žemėlapyje nėra visos reikiamos informacijos (eismo schemos ir pan.).
 • Visų pranešimų kopijas galima siųsti elektroniniu paštu.
 • Pranešimai iš elektroninio pašto gali būti siunčiami į Garmin. Tai praverčia darbuotojams, dirbantiems iš mobilaus ofiso ir naudojantiems išmaniuosius telefonus su elektroninio pašto funkcija.

Pranešimų apžvalga

Pranešimų lentelė

Pranešimų lentelėje rodomi pasirinkto laikotarpio pranešimai. Jeigu nerodomas nė vienas pranešimas, reiškia, kad per tą laikotarpį nebuvo siųsta pranešimų.

messages-2-en

Apie pranešimus rodoma tokia informacija:

 • Laikas. Pranešimo išsiuntimo laikas.
 • Siuntėjas. Ecofleet naudotojas, kuris išsiuntė pranešimą
 • Rodyklė, jungianti Siuntėją ir Gavėją. Siuntėjo siųsti pranešimai Gavėjui žymimi žalia rodykle, rodančia į dešinę. Gauti pranešimai žymimi oranžine rodykle, rodančia į kairę.
 • Gavėjas. Gavėjo pavadinimas, gali būti rodomas ir telefono numeris ar elektroninio pašto adresas.
 • Tipas. Gavėjo tipas, gali būti Garmin, SMS ar elektroninis paštas.
 • Pranešimas. Pranešimo turinys.
 • Būsena. Gali būti tokios pranešimų būsenos:
  • Išsiųstas. Pranešimas buvo išsiųstas, bet gali būti dar negautas.
  • Pristatytas. Pranešimas buvo išsiųstas ir yra gautas.
  • Nebegaliojantis. Pranešimai, išsiųsti į Garmin, bet nepristatyti, baigia galioti po savaitės nuo išsiuntimo. Pranešimai, siųsti į elektroninį paštą ar SMS, baigia galioti po dienos nuo išsiuntimo.

Pranešimų lentelės funkcijos

 • Laikotarpio pasirinkimas. Pagal nustatymus rodomos tik tos dienos pranešimai. Galite tai pakeisti šiais būdais:
  • Įveskite laikotarpį rankiniu būdu. Įveskite periodo pradžios ir pabaigos datą arba pasirinkite datas kalendoriuje. Tada paspauskite mygtuką Parodyti pranešimus.
  • Naudokite parinktus laikotarpius. Išskleidžiamajame meniu prie Parodyti pranešimus mygtuko siūloma keletas laikotarpių pasirinkimų. Pasirinkite vieną iš jų ir bus įkelti pasirinkto laikotarpio pranešimai.
 • Atnaujinimas. Visi lentelės pranešimai gali būti atnaujinti, paspaudus Atnaujinti mygtuką, esantį viršuje.
 • Rūšiavimas. Kiekvienas lentelės stulpelis gali būti surūšiuotas didėjančia arba mažėjančia tvarka, naudojant išsiskleidžiamą meniu, esantį kiekvieno stulpelio antraštėje.
 • Filtravimas. Atfiltruojami įrašai įvedus tekstą bet kuriame langelyje, esančiame po stulpelio antrašte,.
 • Nereikalingų stulpelių pašalinimas. Pastatykite pelės žymeklį ant bet kurio stulpelio antraštės. Paspauskite antraštės dešinėje esantį mygtuką, atsidarys išsiskleidžiantis meniu, pasirinkite Stulpeliai ir panaikinkite nereikalingų stulpelių pažymėjimus. Nepažymėti stulpeliai nebebus rodomi.

Pranešimų siuntimas

Pranešimų siuntimas iš Pranešimų modulio

Norėdami sukurti naują pranešimą, paspauskite mygtuką Siųsti pranešimą.

messages-3-en

Atidaromas iššokantis langas Siųsti pranešimą, kuriame reikia užpildyti šiuos laukus:

 • Gavėjas. Pranešimo gavėjas pasirenkamas iš išskleidžiamojo meniu. Du laukai, esantys žemiau išskleidžiamojo meniu yra užpildomi automatiškai.
 • Paskirties vieta ar Adresas. Leidžia įvesti adresą, kad būtų galima vairuotojui nurodyti sekančią paskirties vietą. Smeigtuko ikona atidaro žemėlapį, kur galite pažymėti norimą paskirties vietą. Bus užrašomas pažymėtos paskirties vietos adresas. Jeigu pranešime nėra paskirties vietos, bus išsiųstas paprastas pranešimas. Jeigu pranešime nurodyta paskirties vieta, bus išsiųstas kelionės tikslo taškas.
 • Pranešimas. Pranešimo turinys.

Pranešimų siuntimas iš Žemėlapio

Pranešimai taip pat gali būti siunčiami iš žemėlapio, juose gali būti duomenys apie transporto priemonę arba geografinę vietą.

Pranešimo siuntimas pasirinktai transporto priemonei

Norėdami išsiųsti pranešimą pasirinktai transporto priemonei, dešiniuoju pelės klavišu paspauskite ant smeigtuko, žyminčio transporto priemonę. Iššokančiame lange paspauskite Siųsti pranešimą. Tada sekite aukščiau pateiktas instrukcijas. Transporto priemonės duomenys jau bus įvesti.

Pranešimo siuntimas su užpildyta paskirties vieta

Norėdami išsiųsti pranešimą su užpildyta paskirties vieta, dešiniuoju pelės klavišu paspauskite ant norimos vietos. Iššokančiame lange paspauskite Siųsti pranešimą. Tada sekite aukščiau pateiktas instrukcijas. Pranešime bus užpildyti paskirties vietos duomenys.

Daugiau funkcijų

Pakartotinis pranešimų siuntimas

Norėdami dar kartą išsiųsti prieš tai jau išsiųstą pranešimą, pasirinkite pranešimą iš sąrašo, tada paspauskite mygtuką Pakartoti siuntimą, esantį kairėje pusėje apačioje. Prieš persiųsdami pranešimą, galite jį peržiūrėti ir redaguoti.

Pranešimų eksportavimas ir spausdinimas

Norėdami eksportuoti pranešimus į dokumentą ar juos atspausdinti, naudokite mygtukus, esančius apatinėje dešinėje ekrano pusėje. Galima eksportuoti pranešimus į Adobe Acrobat (PDF) arba į Microsoft Excel (XLS).

Papildomos Pranešimų modulio funkcijos

Paruošti pranešimai

Dažnai siunčiamiems pranešimams galima sukurti šablonus, norint tai padaryti, reikia eiti į Nustatymai -> Kategorijos -> Garmin paruošti pranešimai. Tai leidžia sistemos administratoriui sukurti trumpus atsakymus vairuotojams, kurie bus saugomi Garmin įrenginiuose.

messages-4-en

Garmin pranešimų persiuntimas į elektroninį paštą

Pranešimų, gautų iš Garmin kopiją galima gauti į elektroninį paštą, reikia eiti į Nustatymai -> Mano nustatymai ir pažymėti Persiųsti Garmin pranešimus į mano elektroninio pašto dėžutę. Jeigu šis nustatymas yra aktyvuotas, pranešimai, išsiųsti iš Garmin yra siunčiami nurodytu el. pašto adresu. Kiekviename pranešime bus nurodyta Nuo ko: elektroninio pašto adresas, susietas su konkrečiu Garmin įrenginiu, todėl galima iš karto atsakyti į elektroninį laišką.

Pranešimų siuntimas iš elektroninio pašto į Garmin įrenginį

Kiekvienam Garmin įrenginiui yra priskiriamas unikalus elektroninio pašto adresas, į kurį galima siųsti pranešimus iš organizacijos elektroninio pašto. Kiekvienam įrenginiui turint elektroninio pašto adresą, galima siųsti pranešimus į Garmin įrenginį iš elektroninio pašto. Yra dvi sąlygos bendravimui tarp Garmin ir elektroninio pašto:

 1. Pranešimas turi būti siunčiamas iš elektroninio pašto adreso, kuris yra užregistruotas Ecofleet sistemoje.
 2. Pranešimas turi būti siunčiamas į Garmin įrenginį, kuris turi elektroninio pašto adresą {objectid}.garmin@mail.seeme.eu.

Užduotys

task-1-en

Ecofleet Užduočių modulis leidžia sukurti užduotis vairuotojams 24 valandų laikotarpiui ir lengvai jas valdyti. Paspaudus Užduočių modulį, atsidarys šios lentelės:

Užduotys

Gali būti pridėtos naujos užduotys (pridėti naują užduotį). Taip pat galima grįžti į ankstesnį laikotarpį (naudojant kalendorių) ir peržiūrėti užduočių istoriją. Užduočių lange yra rodomos visos planuotos (turinčios vairuotoją) ir nepaskirstytos (dar neturinčios vairuotojo) užduotys. Nepaskirstytos užduotys yra rodomos lango viršuje, suplanuotos – lango apačioje.

task-2-en

Įrankių juosta lango apatinėje dalyje leidžia:

 • Ištrinti užduotį
 • Sukurti užduoties PDF dokumentą
 • Atspausdinti užduotį
 • Prisegti dokumentus prie užduoties, kurie bus matomi mobiliajame įrenginyje
 • Redaguoti kaip naują – leidžia perkelti duomenis iš esamos užduoties į naują užduotį

Užduočių sąrašas

Užduotys turinčios/neturinčios konkretaus vairuotojo yra padalintos į dvi grupes:

 • Nepaskirstytos

Čia rodomos užduotys, kurios neturi paskirto vairuotojo, bet turi nustatytą laiką. Nepaskirstytų užduočių paskyrimas konkrečiam vairuotojui yra aprašomas žemiau esančiame skyriuje „Užduočių sąrašo redagavimas“.

task-3-en

 • Planuotos

Čia rodomas užduotys, kurioms yra paskirtas konkretus vairuotojas. Stulpeliai (pavadinimas, adresas, laikas, būsena) – leidžia rūšiuoti užduotis pagal abėcėlę bei grupuoti.

task-4-en

Kad peržiūra būtų lengvesnė, užduočių būsenos yra pažymėtos skirtingomis spalvomis:

 • Planuojama – juoda
 • Vykdoma – mėlyna
 • Atmesta – raudona
 • Atlikta – žalia

task-5-en

Papildoma sąrašo informacija

 • Trukmė (minutėmis)
 • Nuotraukos (nuotraukų skaičius)
 • Formos (formų skaičius)
 • Individualizuotos formos – formų pavadinimai
 • C – komentarų skaičiavimas
 • Parašai – parašų skaičius – kiek yra/turi būti
 • Brūkšnys (-) – vaizdinė laiko ašis, rodanti darbo dienos pradžią ir pabaigą (ir visas tos dienos užduotis). Tokioje diagramoje yra vaizduojamos visos darbo dienos pertraukos. Brūkšnio spalva rodo užduoties būseną .

Pavyzdys. Vairuotojas turi daug užduočių ryte ir vakare. Labai lengva pastebėti Ilgesnę pietų pertrauką (12.30-14.00).

task-6-en

Užduočių lango apačioje esantys mygtukai:

 • Sutalpinti į ekraną – ekrane rodomos visos tos dienos užduotys.
 • Keisti vaizdo mastelį – leidžia matyti užduoties (pasirinktos iš užduočių sąrašo) geografinę vietą.
 • Atidaryti – atidaro užduotį (pasirinktas iš užduočių sąrašo) naujame lange.

Taip pat galima sukurti užduoties PDF dokumentą, eksportuoti ją į Excel, atspausdinti

Sąrašo nustatymų mygtukas, leidžiantis paslėpti nereikalingą informaciją:

 • Slėpti laisvus vykdytojus – paslepia vairuotojus, tą dieną neturinčius užduočių. Pavyzdžiui, kai dirba tik 50 vairuotojų iš 100.
 • Slėpti įvykdytas užduotis – patogu naudoti, kai vairuotojas turi daug užduočių tą dieną ir informacija apie jau atliktas užduotis trukdytų apžvalgai.
 • Išjungti užduočių pranešimus – patogu naudoti, kai užduočių būsenos dažnai kinta ir tai trukdo vairuotojui.

task-7-en

Užduočių importavimas

Organizacijos, naudojančios Ecofleet užduočių valdymui gali turėti duomenų apie užduotis kitoje programinėje įrangoje. Norint išvengti tų pačių duomenų vedimo keletą kartų, juos galima iškelti iš kitos programinės įrangos į *.csv dokumentą ir lengvai šį dokumentą įkelti į Ecofleet.

Užduočių įrankių juostoje paspaudus Importuoti, atsidarys importavimo langas. Stulpelių antraštės (pirma cvs failo eilutė) turi likti anglų kalba ir tuo pačiu formatu kaip nurodyta lentelėje žemiau:

If latitude+longitude is missing and address exists, longitude value is geocoded.
Stulpelio antraštė Tipas Pavyzdžiai Komentaras
Timestamp (Laiko žyma – reikalinga) Timestamp 2014-04-04 12:00:00+0200 2014-04-04 12:00:00 2014-04-04 Jeigu nėra laiko juostos, naudojama organizacijos laiko juosta. Jeigu nėra laiko, naudojamas 00:00:00
TaskName (Užduoties pavadinimas – reikalingas) string "bet koks tekstas"
TaskDescription (Užduoties aprašymas) string "bet koks tekstas"
Address (Adresas) string Tiigi 35, Tartu, Estonia Jeigu nėra adreso, bet yra platuma+ilguma, adresas yra geografiškai koduojamas iš koordinačių.
Latitude (Platuma) float Jeigu nėra platumos+ilgumos, bet yra adresas, platuma yra geografiškai koduojama.
Longitude (Ilguma) float
TimeWindowBeginTime (Lango pradžios laikas) timestamp 2014-04-04 12:00:00+0200 2014-04-04 12:00:00 2014-04-04 Jeigu nėra laiko juostos, naudojama organizacijos laiko juosta. Jeigu nėra laiko, naudojamas 00:00:00
TimeWindowEndTime (Lango pabaigos laikas) timestamp 2014-04-04 12:00:00+0200 2014-04-04 12:00:00 2014-04-04 Jeigu nėra laiko juostos, naudojama organizacijos laiko juosta. Jeigu nėra laiko, naudojamas 23:59:59.
Quantity integer 3 Kiekis
PersonKey (Asmens raktas) string "38201058999" Jeigu nėra, asmuo randamas pagal Vardą.
PersonName (Asmens vardas) string "Vardas Pavardė"
ServiceTime (Paslaugos laikas) number 60 Užduoties atlikimo trukmė minutėmis.

Jeigu nėra platumos ir ilgumos, bet yra adresas, ilguma yra geografiškai koduojama.

Paprastos užduoties dokumento įkėlimo pavyzdys:

tasks-simpletaskimport

Užduočių ir klientų sujungimas

Jeigu organizacija jau turi klientų duomenų bazę Ecofleet sistemoje, yra nesunku importavimo metu sujungti užduotis su klientais.

Prie užduočių perkėlimo cvs-dokumento pridėkite papildomus laukelius: customerId ir/ar customerName. Laukelis „customerId“ yra lyginamas su klientų laukeliu, kuris yra nustatomas kaip “ID” nukeliavus į Nustatymai -> Klientai. Laukelis CustomerName yra atitinkamai lyginamas su klientų laukeliu, kuris yra nustatytas kaip „Pavadinimas“.

customers-tasks-import-en

Importuota užduotis bus automatiškai prisegta prie klientų, kurie turi tą patį ID ar pavadinimą. Mažiausiai vienas iš jų (ID ar pavadinimas) turi sutapti. Klientų adresai (jeigu buvo prieš tai geografiškai koduoti) taip pat yra nustatomi kaip užduočių adresai.

Užduočių sąrašo redagavimas

Nepaskirstytos užduotys gali būti lengvai nutempiamos (iš viršutinio langelio) prie konkretaus vairuotojo apatiniame užduočių lauko langelyje.

Paspaudus dešinį pelės klavišą galima pasirinkti tokias funkcijas (nepaskirstytoms ir planuotoms užduotims):

 • Atidaryti
 • Paskirti užduotį konkrečiam asmeniui
 • Nustatyti užduoties būseną
 • Ištrinti

Taip pat skaitykite skyrių „Užduočių sukūrimas ir valdymas“, esantį žemiau.

Užduočių sukūrimas ir valdymas

Norėdami redaguoti užduotį, paspauskite dešiniuoju pelės klavišu ant užduoties ir pasirinkite „Atidaryti“. Taip pat galite paspausti „Atidaryti“ apatinėje įrankių juostoje.

task-8-en

Norėdami įvesti naują užduotį, paspauskite „pridėti naują užduotį“. Atidaromas iššokantis langas, kur galėsite užpildyti šiuos laukelius:

Užduotis

 • Užduoties pavadinimas – galite įvesti pavadinimą ar pasirinkti iš šablonų, kurie buvo sukurti anksčiau nuėjus į nustatymai->kategorijos->kelionės tipas.
 • Klientas – nuo trečios raidės sistema ieškos klientų duomenų bazėje. Kai pasirenkamas klientas, sistema automatiškai nustatys kliento geografinę vietą.
 • Adresas – gali būti pridėtas 3 skirtingais būdais:
  • Pagal klientą – jeigu yra pasirinktas klientas, adreso laukelyje adresas bus rodomas automatiškai.
  • Per adresų paiešką – vedant adresą, sistema siūlys panašius adresus
  • Paspaudus pelės klavišu ant žemėlapio – taip pat galima pažymėti vietą tiesiai ant žemėlapio, naudojant dešinėje ekrano pusėje esantį smeigtuką.
 • Atlikimo data/laikas
 • Vairuotojas
 • Būsena
 • Formos – gali būti pridedamos užpildyti vairuotojams.

Įrankių juosta lango apačioje leidžia:

 • Ištrinti užduotį
 • Sukurti užduoties PDF dokumentą
 • Atspausdinti užduotį
 • Prisegti dokumentą prie užduoties
 • Redaguoti užduotį kaip naują

Veiksmų registras - leidžia rūšiuoti užduotis abėcėline tvarka pagal šiuos kriterijus:

 • Veiksmas
 • Naudotojas
 • Laiko žyma
 • Vieta – rodo veiksmo vietą (naudojant mobilųjį įrenginį). Tai leidžia sekti ar užduotis pabaigta ten, kur turėjo būti.

Nuotraukos

Paspaudus pelės klavišą ant nuotraukos, ji atsidarys dideliame iššokančiame lange. Taip pat galima parsisiųsti ir atspausdinti nuotraukas.

Klientas

Šiame laukelyje niekas negali būti pakeista. Šis laukas yra matomas, kai užduotis yra sujungta su konkrečiu klientu. Klientas gali įkelti savo klientų duomenų bazę ir nustatyti laukus, kurie bus matomi mobiliajame įrenginyje.

Formos

Čia rodomos pildymui paruoštos formos (taip pat žiūrėkite skyrių „Užduočių formos“)

Chronologija

Leidžia rūšiuoti užduotis ir sekti visus su užduotimis susijusius veiksmus (pavyzdžiui, būsenos pasikeitimus). Taip pat galima stebėti kokia tvarka vairuotojai atliko užduotis.

Chronologijos dialogo lange yra ši informacija:

 • Užduoties pavadinimas
 • Naudotojas
 • Laikas
 • Veiksmas

Paieška

Leidžia ieškoti užduočių pagal skirtingus kriterijus (vairuotojo vardas, užduoties aprašymas, periodas ir t.t.) ilgesniame laikotarpyje.

Užduočių formos

Užduočių formos yra naudingos, kai reikia suformuoti tik tuos laukus, kurie yra reikalingi užpildyti vairuotojams (atsižvelgiant į organizacijos pobūdį ir verslo specifiką).

Norėdami pridėti ir suformuoti užduočių formas eikite į Nustatymai->Formos.

Formų parametrai (kairėje pusėje)

 • Formos pavadinimas
 • Numatyta – bus automatiškai įkelta į formą
 • Rodyti linija – iškelia formos laukus į pagrindinį užduoties langą.
 • Pasirašytina – suteikia galimybę mobiliajame įrenginyje pasirašyti formą.

Pavyzdys. Kaip forma (Netroo) ir jos laukai yra išdėstyti pagrindiniame užduoties lange, kai pasirenkamas parametras „rodyti linija“.

task-9-entask-10-en

Formos laukai (dešinėje):

 • Lauko pavadinimas
 • Tipas:
  • Tekstinis laukas – galima įterpti 1 teksto eilutę
  • Skaitinis laukas – mobiliajame prietaise siūloma skaičių klaviatūra
  • Teksto laukas – galima įterpti keletą teksto eilučių
  • Iškrentantis meniu – leidžia pasirinkti vieną iš daugelio. Galimos reikšmės reikšmių lauke yra atskirtos kabliataškiu.
  • Daugelio pasirinkimų – daug iš daug, + reikšmės
  • Žymimasis laukelis – taip/ne
  • Iškrentantis meniu su reikšme – medžiagų aprašymui (pavyzdžiui, jeigu technikas nori įrašyti kiek/kokios rūšies medžiagų buvo sunaudota atliekant užduotį)
 • Reikšmės
 • Darbastalis
 • Mobilus

Pavyzdys. Užduoties lango išdėstymas, kai pasirenkamas iškrentantis meniu kaip lauko rūšis, o reikšmės yra „1;2;3;4,5“.

task-15-entask-11-en

Pavyzdys. Užduoties lango išdėstymas, kai nustatoma daugelio pasirinkimų lauko rūšis, o reikšmės yra „karbik; juhe;pristik; pesa“.

task-13-entask-14-en

Pavyzdys. Užduoties lango išdėstymas, kai pasirenkama Iškrentantis meniu su reikšme kaip lauko rūšis, o reikšmės yra „cable; plug; router; time”.

task-15-entask-16-en

Leidimai:

 • Tik skaityti – galima žiūrėti, bet neleidžiama nieko keisti. Naudojama, kad naudotojai nieko patys nepakeistų.
 • Redaguojamas – galima užpildyti, kai reikia
 • Reikalaujamas – būtina užpildyti norint pabaigti užduotį

Rolių susiejimas su užduočių moduliu

Galima pridėti papildomas teises naudotojui nukeliavus į Nustatymai -> Rolės:

 • Ar vairuotojas gali matyti ir naudoti užduočių modulį
 • Ar vairuotojas gali pridėti naujas ir pakeisti esamas užduotis
 • Ar vairuotojas gali valdyti kitų naudotojų užduotis
 • Ar vairuotojas gali pakeisti užduočių formas
 • Ar vairuotojas gali ištrinti užduotis

Optimizavimas

1. Konfigūracija

Administratorius turi suteikti teisę naudotis Optimizavimu kliento Organizacijos nustatymuose, kad klientas turėtų priėjimą prie Optimizavimo. Optimizavimo funkcijos yra prieinamos per Užduočių modulį, todėl turi būti suteiktos teisės naudotis Užduočių moduliu. Zonų modulis yra reikalingas, kad būtų galima nustatyti bazes.

Suteikus teises naudotis Optimizavimu:

 • Rodomas Optimizavimo laukas Užduočių Modulyje.
 • Nustatymuose taip pat bus keletas naujų funkcijų:
  • Optimizavimo profiliai
  • Nustatymai -> Objektai - bus papildoma funkcija Optimizavimas

2. Bazių nustatymas

Pirmiausia reikia nustatyti bazes, mažiausiai vieną.

Bazės yra transporto priemonių maršrutų pradžios ir pabaigos taškai. Tai gali būti jūsų organizacijos patalpos, stovėjimo aikštelės, garažai, iš kur transporto priemonės pradeda savo keliones.

Bazės yra nustatomos kaip zonos Zonų modulyje. Zonos forma (linija, apskritimas, daugiakampis) ir zonos pavadinimas nėra svarbūs.

Siūlome pradėti nuo apskritimo formos zonos sukūrimo ir pavadinti ją „Bazė 1“. Ji gali dalinai uždengti prieš tai Įvykių modulyje ar kitais tikslais nustatytas zonas.

3. Optimizavimo profilio nustatymas

Turite sukurti mažiausiai vieną optimizavimo profilį savo transporto priemonėms. Optimizavimo profilis apibrėžia, transporto priemonei ar priemonėms, kurioms priskirtas profilis, jų darbo kainą, vežimo pajėgumus, darbo laiko limitus ir kitus optimizuojamus kriterijus.

Optimizacijos profiliai yra sukuriami nukeliavus į Nustatymai -> Optimizavimo profiliai. Norėdami sukurti naują optimizavimo profilį, paspauskite „Pridėti naują“.

Profilio funkcijos rodomos lentelės dešinėje pusėje.

optimization-en

Rekomenduojame pradžioje naudoti kiek galima mažiau kriterijų. Nei vienas iš laukų nėra privalomas.

Laukas Turinys Komentarai
Profilio pavadinimas: Optimizuojamo profilio pavadinimas, pavyzdžiui “Didelis sunkvežimis” Jeigu jūsų automobilių parke yra to paties gamintojo ir modelio automobilių grupės su skirtingais parametrais ir darbo kaina, geriausia būtų sukurti profilius kiekvienai tokiai grupei.
Pradinė kaina Kiek kainuoja užvesti transporto priemonę ir palikti bazę. Kaina (skaičius). Kuo didesnė užvedimo kaina, tuo mažiau transporto priemonių paliks bazę.
Kaina 1 km: Kiek kainuoja nuvažiuoti vieną km Kaina (skaičius)
Pasikrovimo trukmė Laikas, kuris praleidžiamas pas klientą. Laikas minutėmis. Rekomenduojama naudoti tik vieną „trukmės“ kriterijų tuo pačiu metu.
Pristatymo trukmė Laikas, kuris praleidžiamas bazėje nuvežto krovinio iškrovimui ir pristatymui. Nerekomenduojama naudoti. Laikas minutėmis
Talpa Kiek vienetų transporto priemonė gali vežti. Vienetų skaičius
Bendra talpa Kiek vienetų transporto priemonė gali paimti ir iškrauti iš viso. Maksimalus vienetų skaičius. Vienetų skaičius.
Maksimali distancija Riba kiek toli transporto priemonei leidžiama važiuoti. Km
Maksimalus laikas Laiko, skirto atlikti užduotį maksimali riba. Laikas minutėmis
Maksimali kaina Užduoties maksimali kaina Kaina
Galima pradėti vėliau Ar transporto priemonei leidžiama pradėti darbo dieną vėliau negu nustatyta.

4. Transporto priemonių apibrėžimas

Visos transporto priemonės turėtų būti suvestos į Ecofleet. Tai gali padaryti administratorius naudodamas konfigūravimo įrankį.

Jeigu transporto priemonės buvo vedamos nukeliavus į Nustatymai ->Objektai, optimizavimo profiliuose kiekvienai transporto priemonei priskirkite vieną iš sukurtų optimizavimo profilių. Taip pat Pradžios bazėje ir Sustojimo bazėje pasirinkite prieš tai sukurtą bazę ar bazes. Pražios ir Sustojimo bazės gali būti tos pačios.

5. Vairuotojų apibrėžimas

Visi vairuotojai turi būti įvesti į Ecofleet, nukeliavus į Nustatymai -> Žmonės -> Yra Vairuotojas. Vieninteliai privalomi laukai čia yra vardas ir pavardė.

6. Transporto priemonių susiejimas su vairuotojais

Dabar reikia priskirti transporto priemones vairuotojams.

Keliaukite į Nustatymai -> Žmonės -> yra Vairuotojas -> yra Vežėjas. Parinkite transporto priemonę kiekvienam vairuotojui iš išskleidžiamojo sąrašo.

Tai atlikus, viskas bus nustatyta optimizacijai.

7. Užduočių sukūrimas

Užduočių modulyje paspauskite mygtuką „Pridėti naują užduotį“.

opt4

Įveskite užduoties pavadinimą ir adresą (mažiausiai)

8. Optimizacija

Kai sukuriate reikalingas užduotis, įsitikinkite, kad jos yra pažymėtos ir matomos Nepaskirstytų užduočių lentelėje.

opt5

Tada eikite į Optimizuoti lauką ir paspauskite Pradėti optimizavimą. Ecofleet pradės optimizavimo procesą, naudodama visus duomenis, kuriuos prieš tai įvedėte.

opt6

Jeigu StatusCode rodo „CalculatingResultFound”, buvo rasti rezultatai, kuriuos galima peržiūrėti paspaudus “Pabaigti optimizavimą”.

Atkreipkite dėmesį, kad optimizacija yra begalinė, apskaičiuojami visi galimi keliai matricoje, šis procesas užtrunka labai ilgai, lyginant su tuo, kas yra sutaupoma.. Paspaudus “Pradėti optimizavimą”, procesas vyksta tol, kol StatusCode eilutė rodo „CalculatingMatrix” ar “CalculatingResultFound”. Todėl siūlome spausti “Pabaigti optimizavimą”, kai yra rodomas 30% sutaupymas DriveTime, TotalDist arba TotalTime eilėse, palyginus su tai ką siūlė Ecofleet pradėjus planuoti užduotį.

Visi StatusCode rezultatai išskyrus “CalculatingMatrix” ir “CalculatingResultFound” yra klaidos pranešimai, siūlantys peržiūrėti optimizacijos parametrus.

9. Rezultatų peržiūra

Atlikus optimizaciją, Ecofleet padalins užduotis vairuotojams, eilės tvarka pagal paskaičiuotą optimalų maršrutą. Tai galima peržiūrėti nukeliavus į Užduotys, Planuotų užduočių lentelėje.

opt7

Dešiniuoju pelės klavišu paspaudus mygtuką esantį prie vairuotojo vardo galėsite peržiūrėti planuojamą maršrutą žemėlapyje.

Užduotys mobiliajame įrenginyje

Norėdami naudoti užduočių modulį, savo mobiliajame įrenginyje turite įdiegti Ecofleet aplikaciją.

taskmobile-1-en

Užduočių sąrašas

Užduotys yra padalintos į tris grupes:

 • Aktyvios – čia rodomos užduotys, kurios yra priskirtos konkrečiam vairuotojui ir yra būsenoje „planuojama“ ar „vykdoma“
 • Visos – buvusios ir būsimos užduotys
 • Laisvos – nepaskirstytos užduotys, neturinčios parinkto vairuotojo, bet turinčios laiką.

taskmobile-2-en

Kad peržiūra būtų paprastesnė, užduočių būsenos yra pažymėtos skirtingomis spalvomis:

 • Planuojama – juoda
 • Vykdoma – mėlyna
 • Atmesta – raudona
 • Atlikta – žalia

Priklausomai nuo turimų teisių, naujos užduotys gali būti sukurtos internete arba mobiliajame įrenginyje. Vairuotojas iš karto gaus pranešimą apie naują užduotį.

Pavyzdys. Naujos užduoties mobiliajame įrenginyje sukūrimas

taskmobile-3-entaskmobile-4-1-en

Funkcijos, susijusios su užduotimis

Pagrindiniame naujos užduoties lange rodomas užduoties pavadinimas ir adresas. Pagrindinio lango įrankių juostoje yra šios funkcijos:

 • Peržiūrėti užduotį - užduoties adresas yra pažymėtas žemėlapyje bei rodoma pagrindinė informacija apie užduotį.
 • Vesti į paskirties tašką - Google žemėlapyje rodomas maršrutas nuo dabartinės geografinės vietos iki užduoties. Užduoties būsena automatiškai bus nustatyta kaip „vykdoma“.
 • Pridėti į eilę - užduotis bus pridėta prie užduočių sąrašo ir bus matoma Istorijoje.

taskmobile-4-en

Paspaudus Peržiūrėti užduotį bus rodomas didesnis žemėlapis ir daugiau informacijos apie užduotį:

 • Kliento duomenys
 • Formos
 • Pranešimai

Bus rodoma taskmobile-lk-en ikona, kuri informuoja apie papildomą informaciją.

taskmobile-5-en

Viršutinės įrankių juostos ikonos:

 • Priedas - prie užduoties pridedami dokumentai
 • Nuotraukos - leidžia naršyti prie užduočių pridėtas nuotraukas internete bei fotografuoti mobiliuoju įrenginiu ir pridėti nuotraukas prie užduočių.
 • Taisyti - priklausomai nuo suteiktų teisių leidžia redaguoti užduotį (pakeisti užduoties laiką ir trukmę, priskirti užduotį kitam vairuotojui ir t.t.). Visi pakeitimai taip pat bus matomi internete.

taskmobile-6-en Pavyzdys. Užduoties laiko pakeitimas.

taskmobile-7-en

Apatinėje įrankių juostoje esantys mygtukai:

 • Pranešimas siųsti pranešimą (automatiškai bus rodomas internete kaip komentarai).
 • Pradėti pradėti užduotį
 • Atmesti atmesti užduotį. Šiuo atveju užduotis internete bus rodoma prie “nepaskirstytų užduočių”.

taskmobile-8-en

Yra dvi užbaigtos užduoties būsenos: atlikta ir klaida. Abiem atvejais prie užduoties turi būti pridėtas pranešimas (kai kuriems pranešimams galima sukurti šablonus internete).

taskmobile-9-en

Pavyzdys. Užduoties užbaigimas ir pranešimo išsiuntimas.

taskmobile-10-en

Taip pat įmanoma paprašyti užduoties adresato parašo. Norint tai padaryti, reikiama forma turi būti nustatyta kaip pasirašytina, nukeliavus į Nustatymai -> Užduočių formos. Išsaugant formą mobiliajame įrenginyje atsiras langas pasirašymui.

taskmobile-12-en

Žemėlapio apžvalga

Pagrindiniame užduoties lange paspaudus ant žemėlapio, bus rodomas didesnis žemėlapis. Užduoties geografinė vieta yra žymima specialia ikona:

taskmobile-13-en

Vaizdas žemėlapyje gali būti priartintas ar nutolintas spaudžiant + ir - ženklus arba naudojant du pirštus. Norėdami pamatyti gatvių vaizdus (Google Street View), nutempkite geltoną žmogeliuką ant reikiamos vietos žemėlapyje. Paspaudus (...) ikoną, esančią viršutiniame dešiniajame žemėlapio kampe, bus atidarytos šios funkcijos:

 • Žemėlapio sluoksniai - Automatiškai yra rodomas Google žemėlapis, tačiau galima pasirinkti ir kitokius žemėlapius.
 • Vesti į paskirties tašką
 • Parodyti maršrutą
 • Pažymėti kelionės pradžią

taskmobile-14-en

Taip pat žiūrėkite instrukcijų skyrių Žemėlapis.

Klientai

customers-1-en

Klientų modulis leidžia importuoti esamą klientų duomenų bazę ir ją redaguoti. Klientai yra rodomi žemėlapyje, naudojant tikslias koordinates. Taip pat galima susieti konkrečias užduotis su konkrečiais klientais.

Klientų sąrašas yra rodomas kairėje pagrindinio lango pusėje, dešinėje lango pusėje rodomas žemėlapis.

Įrankių juostoje, esančioje klientų sąrašo apačioje matomos šios funkcijos:

 • Geokodas - programa randa ir prideda geografines koordinates (ilgumą ir platumą) prie adresų, esančių klientų sąraše. Taip pat visos klientų adresų detalės įkeliamos į skirtingus stulpelius. Kai duomenų bazėje yra daug klientų, geografinio kodavimo procesas gali užtrukti (iki kelių valandų). Jeigu pradėjote didelio klientų kiekio geografinį kodavimą, jums nereikia likti prisijungus prie Ecofleet, nes šis procesas vyksta ir atsijungus.

Gali nutikti, kad Ecofleet negalės identifikuoti svarbaus adreso koordinačių. Tuo atveju koordinačių stulpelyje rašoma "No". Tuomet koordinatės turi būti įvestos rankiniu būdu, kaip aprašyta skyriuje “Koordinačių įvedimas rankiniu būdu”.

 • Viso (iš viso klientų)

 • Papildomų funkcijų mygtukas customers-more:

  • Rodyti adreso stulpelį - galima pasirinkti ar adreso stulpeliai lentelėje bus rodomi atskirai. Pagal nustatymus, ši funkcija yra išjungta.

  • Eksportuoti į Excel - sistema parsiunčia dokumentą ir atidaro jį Excel formate. Rodoma ši informacija:

teisingas adresas

adreso detalės skirtingose eilutėse

koordinatės

 • Eksportuoti į zonas - klientų duomenų bazė automatiškai bus nusiųsta į Zonų modulį.

Ši funkcija yra naudinga, kai norite naudoti klientų pavadinimus kaip kelionės pabaigos tašką Žurnale ar zonų nustatymui įvykių modulyje.

Rūšiavimas

Visos stulpelių antraštės turi langelį teksto įvedimui arba išsiskleidžiantį meniu su keliomis funkcijomis. Šios funkcijos naudojamos sąrašui rūšiuoti ir ieškoti konkrečių reikšmių. Kad būtų rodomo rezultatai, reikia paspausti Atnaujinti. (Galbūt pastebėjote, kad kituose Ecofleet moduliuose sąrašai atnaujinami automatiškai. Atnaujinti didelę klientų duomenų bazę ilgai užtruktų, dėl to automatinis atnaujinimas Klientų modulyje nėra taikomas). Naudojant rūšiavimo funkciją, klientų peržiūra bus vizualiai geresnė. Pavyzdžiui, galite surūšiuoti pagal vadybininką ir pažiūrėti ar jis turi klientų toli nuo padalinio ir dėl to klientų vizitai yra brangesni ir neefektyvūs.

Priklausomai nuo klientų sąrašo laukų skaičiaus (sąrašo stulpelių), ekrane gali būti rodoma ne visa lentelė. Norėdami pamatyti likusius rezultatus, paslinkite lentelę horizontaliai.

customers-2-en

Klientų duomenų bazės sukūrimas ir importavimas

Klientų duomenų bazė gali būti sukurta importuojant turimą duomenų bazę iš *.csv dokumento. Atkreipkite dėmesį, kad pirma horizontalioji lentelės eilutė formuoja laukus. Kitos eilutės bus rodomos kaip klientų duomenys.

Norėdami importuoti, eikite į Nustatymai -> Klientai.

1) Spauskite Naršyti ir pasirinkite *.csv dokumento vietą kompiuteryje.

2) Spauskite Importuoti

Po sėkmingo importavimo bus matoma lentelė su keturiais stulpeliais (stulpelio pavadinimas, stulpelio tipas, kliento profilis ir Ext ID).

3) Pataisykite visų laukų tipą. Pažiūrėkite į stulpelį Stulpelio tipas. Pagal nustatymus visi duomenys duomenų bazėje yra Teksto tipo. Pataisykite stulpelių tipus, pridėdami tinkamą tipą. Tipai:

 • Tekstas - šis tipas yra visai tekstinei ir informacijai, netinkančiai kitiems tipams.

 • Numeris - šis tipas yra skaitinėms reikšmėms, susijusioms su klientais, vienetų skaičiumi ir t.t.

 • ID - naudojamas klientams priskirtiems skaitiniams kodams (kliento kodas).

  • Pavadinimas - šis tipas skirtas kliento pavadinimui.

  • Išsiskleidžiantis meniu - šis tipas leidžia turėti išsiskleidžiantį meniu sąrašą, talpinantį visą stulpelyje esančią informaciją. Patogu naudoti dažnai vedamai informacijai, tokiai kaip kategorijos.

  • Data - naudojama datai įvesti. Naudokite diena.mėnuo.metai arba metai-mėnuo-diena formatus.

  • HTML - naudojama html formato tekstui. Patogu norint nukopijuoti su klientais susijusius elektroninius laiškus, skrajutes.

  • Adresas 1, Adresas 2, ir pan. - yra keli stulpeliai adresui, todėl galite importuoti adresus, padalintus į dalis (šalis, rajonas, miestas, gatvė ir pan.).

  • Platuma - turi būti laipsniais dešimtainiu formatu (pavyzdžiui 61.2345), atskirta tašku.

  • Ilguma - turi būti laipsniais dešimtainiu formatu (pavyzdžiui 23.456), atskirta tašku.

4) Spauskite Išsaugoti.

Svarbu žinoti, kad jeigu norite atnaujinti lentelę (užrašydami ant esamos), pirmo importo metu turite identifikuoti vieną iš stulpelių kaip "ID". "ID" turi likti tas pats kiekvieną kartą importuojant. Tik tada sistema identifikuos klientus pagal esamą kodą kito importavimo metu, kad klientas liktų tas pats, koks buvo ankstesnėje lentelėje.

Pavyzdys. Klientų duomenų bazės importavimas iš Excel į Ecofleet.

customers-import-en

customers-6-en

Pavyzdys. Ta pati lentelė, importuota į Ecofleet.

customers-5-en

Klientų duomenų bazės valdymas

Nukeliavus į Nustatymai -> Klientai galima nustatyti, kurie stulpeliai yra matomi klientų profilyje (pažymint varnele langelį) ir, kurie stulpeliai bus matomi paspaudus ant konkretaus kliento.

Vaizdavimo žemėlapyje taisyklės

Kad peržiūra būtų paprastesnė, klientai gali būti sugrupuoti pagal spalvas ir formas, kad būtų lengvai randami žemėlapyje. Pavyzdžiui:

 • rožinis trikampis - klientas, kurį reikia aplankyti
 • oranžinis kvadratas - jau aplankytas klientas
 • žalias apskritimas - klientas, kurio nereikia aplankyti

customers-4-encustomers-7-en

Paspaudus kliento ikoną žemėlapyje, atsidarys langas su šiomis funkcijomis:

 • atidaryti informaciją apie klientą (atsidarys mažesnis žemėlapis su daugiau klientų)

 • paskirti užduotis klientams (atsidarys langas "nauja užduotis" su klientu)

Paspaudus Atidaryti ant kliento, atsidarys langas, kuriame rodoma informacija apie klientą, adresas, užduotys (užduotys susijusios su klientais), kliento profilis (stulpeliai, nustatymuose nustatyti kaip matomi, tai padės greitai peržiūrėti informaciją atliekant užduotį klientui).

customers-kliendiinfo

Koordinačių nustatymas rankiniu būdu

Kartais gali būti nurodytas toks kliento adresas: "Pik ir Lai gatvės kampas, antras aukštas". Tokį adresą supranta žmonės, bet Ecofleet negali rasti tokio adreso koordinačių. Tokiu atveju reikia naudoti lentelę "vieta", esančią kliento langelyje ir atlikti šiuos veiksmus:

A - įvesti adresą

1 - rankiniu būdu koreguoti adresą

2 - paspausti adreso paieškos mygtuką

3 - pasirinkti teisingą adresą

4 - išsaugoti

B - pasirinkti vietą žemėlapyje, naudodami smeigtuko ikoną

customers-location-en

Naujo kliento įvedimas

Įrankių juostoje yra mygtukas “pridėti naują”, naudodami jį galite įkelti informaciją apie klientą pagal prieš tai Nustatymuose nustatytus stulpelius.
Kliento adresas gali būti įvestas smeigtuku pažymėjus jį žemėlapyje arba naudojant anksčiau importuotą adresą.

customers-location-en

Rezervacijos

booking-1-en

Rezervacijų modulis padeda racionaliai naudoti įmonės transportą, tuo pačiu tai įrankis, galintis padėti padalinti krūvius įmonės automobiliams, išnaudoti nenaudojamus automobilius.

Labai svarbu suprasti skirtumą tarp Ecofleet rezervavimo logikos ir tarp sistemos, dabar naudojamos Jūsų įmonės viduje. Paprastai, darbuotojai yra įpratę rezervuoti sau labiausia patinkantį automobilį. Ecofleet rezervavimo specifika yra paremta vartotojo/darbuotojo poreikiais. Darbuotojas įveda savo poreikius, o sistema parenka tą automobilį, kuris labiausia juos atitinka pagal organizacijos nustatymus (jei kitaip nenurodoma vartotojui rolėse). Tai padeda išvengti situacijų, kada tam tikri automobiliai tampa populiaresni ir naudojami dažnai, kai tuo tarpu kiti stovi aikštelėse nenaudojami. Sistema užtikrina efektyviausią autoparko išnaudojimą.

Rezervacijos modulio paruošimas naudojimui

1 žingsnis.

Atidarykite modulį Zonos

Sukurkite zoną (-as), kurios bus autoparko stovėjimo aikštelės. Kitaip sakant, tai "namų" zonos, kuriose stovi įmonės automobiliai.

booking-setup1-add-area

Kaip kuriamos zonos, aprašyta skiltyje Zonos.

2 žingsnis.

Eikite į Nustatymai -> Kategorijos -> Objektų tipai

Sukurkite transporto priemonių tipus, kurie bus naudojami rezervacijai (pvz.: lengvasis automobilis, sunkvežimis, autobusiukas ir pan.).

booking-setup2-add-vehicle-types

3 žingsnis.

Eikite į Nustatymai -> Kategorijos -> Departments

Sukurkite departamentus, kurie naudosis transporto priemonėmių rezervacijos sitema.

Detalesnei informacijai apie departamentų kūrimą rasite Objektai skiltyje.

booking-setup3-add-departments

4 žingsnis.

Eikite į Nustatymai -> Objektai -> Savybės

Parinkite objekto tipą kiekvienai transporto priemonei ir išsaugokite.

booking-setup4-choose-v-type

5 žingsnis.

Eikite į Nustatymai -> Objektai -> Rezervacijos

Čia Jūs galite nustatyti:

 • Ar pasirinktoji transporto priemonė rezervuojama ar ne.
 • Transporto priemonės saugojimo ("namų") vietą (pasirinkite zonas, kurias kurėte 1=ame žingsnyje).
 • Kuriems departamentams leidžiama rezervuoti transporto priemonę.

Pakartokite šiuos veiksmus visiems automobiliams, kuriuos naudosite rezervacijos sistemoje.

booking-setup5-choose-bookable+home-dep

6 žingsnis.

Eikite į Nustatymai-> Žmonės

Čia Jūs galite:

 • Priskirti departamentus vartotojams. Atkreipkite dėmesį - šis nustatymas priskirs automobilius pasirinktiems vartotojams.
 • Pažymėti vartotojus kaip vairuotojus (Yra vartotojas, Yra vairuotojas). Vartotojas, kuris naudosis rezervacijos moduliu Ecofleet sistemoje turi būti pažymėtas, kaip vartotojas ir kaip vairuotojas.
 • Pridėti atitinkamos rolės. Plačiau apie rolių kūrimą ir priskyrimą skaitykite skiltyje Rolės.
 • Leisti sistemoje matyti reikalingas transporto priemones (iškrentantis laukelis su transporto priemonių sąrašu dešiniajame apatiniame ekrano krašte.

booking-setup6-choose-people-dep

7 žingsnis.

Rezervacijos modulio nustatymai keičiami Nustatymai -> Organizacijos nustatymai -> Rezervacijos

booking-setup7-booking-setup

Detalesni nustatymai rezervacijoms

Organizacijos nustatymai

Rezervacijų modulio sekmingam darbui, reikia tinkamai nustatyti reikalingus parametrus Nustatymai -> Organizacijos nustatytmai.

booking-orgsettings-en

 • Forma

Kiekviena organizacija turi skirtingus poreikius informacijai apie rezervacijas. Tam Jūs turite parinkti reikalingas formas rezervacijos moduliui, prieš tai jas sukūrę Nustatymai -> Formos

 • Paieškos prioritetas

Šiame lauke turite parinkti, pagal kuriuos parametrus sistema turi siūlyti transporto priemonę rezervacijai.

Atsitiktinis.

Jei rezervacijai yra priskirti kelios transporto priemonės, sistema parinks atsitiktinai.

Odometras.

Sistema parinks tą transporto priemonę, kuri turi mažiausią ridą tam periodui, kada rezervacija yra užsakoma (ne tuo metu, kada daroma rezervacija). Tai užtikrina tinkamą transporto priemonių panaudojimą, net kai taikomas ridos limitas (pavyzdžiui panaudos nuomos atvejais).

Geriausios sutapties.

Ecofleet sistema parenka transporto priemonę taip, kad laiko tarpai tarp rezervacijų tai pačiai transporto priemonei būtų kuo trumpesnis.

Šiam paieškos prioritetui naudotis, reikalingi papildomi nustatymai konfiguruojami nuododa: Reseller/Administration module under Organization->Organization settings->Max time between bookings as JSON object:

{
 "200": 30,
 "100": 60,
 "50": 90,
 "10": 120,
 "5": 300
}

Kiekvienoje eilutėje yra pora skaičių, kurie kartu sąveikauja:

 • Pirmieji skaičiai (200, 100, 50) žymi transporto priemones, kurios neturi rezervacijų
 • Antrieji skaičiai (30, 60, 90) žymi laiką minutėmis, kurios vertinamos kaip "pakankamai geras" nerezervuotoms transporto priemonėms.

Pavyzdžio paaiškinimas:

Pirmoji eilutė:

Kuomet vartotojas pildo rezervacijos formą ir laikas nustatomas daugiau nei 200, rezervacija užsakoma toms transporto priemonėms, kurių rezervacijos prasideda arba baigiasi mažiau nei už 30 minučių nuo rezervacijos užsakymo. Jei tokios transporto priemonės nėra, rezervacija priskiriama nerezervuotai transporto priemonei.

Antroji eilutė:

Kuomet vartotojas nori rezervuoti tam tikru laiku, kai yra daugiau nei 100 , bet mažiau nei 200 transporto priemonių be rezervacijų, tuomet rezervuojama ta transporto priemonė, kurios rezervacijos laikas prasideda arba baigiasi greičiau nei už 60 minučių nuo užklausimo.

....

Šios sistemos paskirtis - išdalinti rezervacijas laike taip, kad nebūtų didelių laiko tarpų dažniausiai naudojiemoms transporto priemonėms, o jei tokių sąlygų nėra - rinkti visiškai kitą transporto priemonę.

 • Kilometro kaina
 • Valandos kaina

Užpildant šiuos du laukus, galima išdalinti išlaidas įmonės viduje skirtingiems departamentams ar projektams, kurie naudojasi tomis pačiomis transporto priemonėmis.

 • Maks. dienų skaičius.

Nustatoma prieš kiek dienų maksimaliai galima užrezervuoti transporto priemonę.

 • Rodyti žurnalų laukus.

Pažymėjus šį laukelį, informacija apie keliones automatiškai perkeliama į žurnalą, o tai padeda taupyti laiką. Galima iš anksto nustatyti kelionės tipą (Verslo ar Asmeninė). Esant verslo kelionei, meniu atsiras papildomas laukelis kelionės aprašymui. Reikalavimas pildyti papildomą laukelį kelionės aprašymui priklausys nuo to ar šis laukelis žurnale rodomas ar ne.

 • Siųsti pranešimą apie klaidą.

Leidžia pasirinkti vartotojus (pagal vardą ir pavardę), kuriems reikia pranešti apie klaidas.

 • Dalinimasis.

Jungiant keliones tarp skirtingų žmonių, gali būti naudojamas dalinimasis. Dalinimasis nustatomas taip:

Išjungtas - funkcija išjungta.

Pasirenkamas - vartotojas gali pasirinkti ar rezervacija dalinasi arba ne (Rezervacijos formoje reikia pazymėti laukelį “Dalijamasi”).

Privalomas - visomis rezervacijomis dalinamasi .

 • Priminimo siuntimo laikas.

Nustatomas laikas minutėmis, prieš kiek laiko turi būti siunčiamas priminimas apie rezervaciją į vartotojo e-paštą.

Objektų nustatymai

Nustačius reikalingus parametrui rezervacijos sistemai Ecofleet, jūs taip pat galite parinkti reikalingus parametrus automobiliams. Tai galite padaryti: Nustatymai -> Objektai. Skirtukas, kuriame galite paruošti automobilį rezervacijos sistemai atidaro:

booking-vehiclesettings

 • Pažymėkite laukelį, jei pasirinktas automibilis bus naudojamas rezervacijos sistemai.

 • Saugojimo vieta. - kiekviena transporto priemonė turi turėti priskirtą saugojimo vietą, iš kurios prasideda rezevuojamos kelionės. Pirmiausia, turite sukurti tokią zoną zonų modulyje, o tada priskirti ją kaip saugojimo vietą.

 • Kilometro/valandos kaina - galite nustatyti atitinkamą kainą kiekvienam automobiliui. Jei šioje vietoje kainos nenurodysite, bus naudojima organizcijos nustatymai.

 • Leidžiamas departamentams - leidžia nustatyti kurie departamentai (žmonės) gali rezervuoti konkretų automobilį. Kai departamentas nėra įvestas, automobilį gali rezervuoti visi. Jeigu konkrečiam žmogui yra nustatytas departamentas, jis gali rezervuoti tik jo departamentui leidžiamus automobilius. Jeigu departamentas nėra nustatytas, jam leidžiama rezervuoti visus automobilius.

Pavyzdys. Kas ką gali rezervuoti:

booking-whocanbookwhat

Naudotojas gali matyti visas jam leidžiamas rezervacijas:

 • rezervacijų sąraše
 • kalendoriuje

Rolės, susijusios su rezervacijų moduliu

Galite pridėti naudotojui papildomas teises Nustatymai -> Rolės

 • ar naudotojas gali matyti ir naudotis rezervacijomis

 • ar naudotojas gali rinktis rezervuojamus automobilius

 • ar naudotojas gali valdyti kitų naudotojų rezervacijas (pridėti, atšaukti, panaikinti) bei pakeisti rezervacijų laiką.

 • ar naudotojas gali matyti naudojimo analizę

Rezervacijų modulio naudojimas

Kai rezervacijų modulio parametrai yra nustatyti, meniu juostoje pasirinkite Rezervacijos. Kairėje lango pusėje rodoma paieškos forma. Priklausomai nuo naudotojo poreikių, Ecofleet randa transporto priemonę.

Rezervacijų paieška

Paieškai turite nurodyti:

 • Rezervacijos trukmė (nuo, iki). Laikotarpis, kai bus naudojama transporto priemonė.

 • Asmuo. Asmuo, kuris naudos rezervuotą transporto priemonę.

 • Automobilis (priklausomai nuo naudotojo teisių).

 • Saugojimo vieta. Vieta, iš kurios prasideda kelionė. Priklausomai nuo naudotojo teisių, visų galimų automobilių buvimo vietos yra rodomos išskleidžiamajame meniu.

 • Grupės. Kadangi rezervacijų paskirtys yra skirtingos, galima pasirinkti reikiamo automobilio tipą (keleivinis automobilis, sunkvežimis ir pan.). Kai tipas nėra pasirenkamas, Ecofleet parenka automobilį iš visų galimų.

booking-field-en

Papildomų rezervacijų laukų užpildymas ir išsaugojimas

Kai yra laisvų automobilių, yra rodomas papildomas laukas (jeigu yra prieš tai nustatomas organizacijos nustatymuose). Pavyzdžiui, kelionės tipas (verslo ar asmeninė). Bet pirmiausia reikia aktyvuoti žymimąjį langelį "Rodyti žurnalo laukus", esantį organizacijos nustatymuose.

booking-field2-en

Jeigu organizacijos nustatymuose nėra pridedama papildomų laukų, kitas žingsnis yra išsaugojimas.

Artimiausi galimi pasirinkimai

Kai nėra laisvų automobilių, Ecofleet rodo kitus variantus, artimiausius paieškoje nustatytam laikotarpiui.

Rezervacijos yra aktyvuojamos tik išsaugojus. Todėl, kai pildote rezervacijų formą, kažkas kitas gali rezervuoti automobilį greičiau už jus. Rezervacija yra aktyvi, kai galite ją matyti dešinėje pusėje esančioje lentelėje, rezervacija taip pat bus rodoma šioje lentelėje, kai jos būsena bus pažymėta kaip atšaukta.

Atliktų rezervacijų panaikinimas

Priklausomai nuo naudotojui suteiktų teisių (Nustatymai -> Rolės), yra galimybė panaikinti kitų naudotojų atliktas rezervacijas. Jeigu naudotojas pasirenka automobilį, kuris pageidaujamu laikotarpiu jau yra rezervuotas, yra rodomas langas, kuriame naudotojas gali panaikinti atliktą rezervaciją. Reikia pateikti rezervacijos panaikinimo priežastį (pavyzdžiui: automobilio techninė priežiūra) lango apačioje esančiame laukelyje. Vairuotojai, kurių rezervacijos yra panaikinamos, yra informuojami elektroniniu paštu.

booking-override-en

Pavyzdys. Pranešimas apie atšauktą rezervaciją, išsiųstas į vairuotojo elektroninį paštą

booking-cancelled

Rezervacijų proceso žingsniai:

booking-flow-en

Dalinimasis rezervacija

Rezervacijos paieška ir formos užpildymas, Galimo dalinimosi rezervacija atveju

1) Įveskite paieškos parametrus ir rezervacijos vietą ir pažymėkite/nepažymėkite "Dalytis" langelį. Patvirtinkite rezervaciją.

booking-shareable-form-en

2) Ecofleet potencialiam keleiviui pateikia transporto priemones, kurias galima dalytis. Pateikiamos transporto priemonės, kurių kelionės pradžios ir pabaigos laikas yra +- 1 val. nuo pageidaujamo laiko.

booking-shareable-optional-en

3) Keleivis gali:

 • pasirinkti automobilį, kuriuo bus dalinamasi
 • atsisakyti automobilio ir ieškoti alternatyvų
 • pradėti naują paiešką

Rezervacijos paieška ir formos užpildymas Privalomo dalinimosi rezervacija atveju

1) įveskite paieškos parametrus ir rezervacijos vietą. Vedant tekstą, sistema pateikia adresus, esančius šalia rezervacijos vietos.

2) Sistema pateikia automobilius, kuriuos galima dalytis ir kurių kelionės pradžios ir pabaigos laikas yra +- 1 val. nuo pageidaujamo laiko.

3) jeigu norite dalytis automobiliu, paspauskite "Pasirinkti automobilį, kurį galima dalytis". Kitas žingsnis yra rezervacijos patvirtinimas.

4) jeigu norite atsisakyti automobilio, paspauskite "Praleisti dalinimąsi", sistema ieškos automobilio, kuriuo nėra dalinamasi. Kitas žingsnis yra rezervacijos patvirtinimas. Kai nėra galimų alternatyvų, sistema pateiks kitas transporto priemones.

Vairuotojui ir keleiviui bus išsiųsti pranešimai apie dalinimąsi rezervacija.

Dalinimosi rezervacija atšaukimas:

 • rezervaciją atšaukia keleivis - pranešimas bus išsiųstas keleiviui ir vairuotojui. Pirminė rezervacija nebus atšaukta.

 • rezervaciją atšaukia vairuotojas - pranešimas bus išsiųstas keleiviui ir vairuotojui. Bus atšaukta ir pirminė ir keleivio rezervacija.

Rezervacijų, kuriomis dalinamasi, panaikinimas.

Sąraše rodomos tik pirminės rezervacijos. Ecofleet išsiunčia pranešimą vairuotojui ir keleiviui apie rezervacijos panaikinimą ir pakaitinį automobilį.

Stulpeliai, susiję su dalinimusi rezervacija

booking-shareable-tulbad-en

Dalinimasis rezervacija - paslinkus pelę ant dalinimasis rezervacija, rodoma papildoma informacija apie dalinimąsi rezervacija (vairuotojas, vieta, transporto priemonė).

Vieta

Ar galimas dalinimasis - rodo ar rezervacija galima dalytis ar ne.

Pirminės rezervacijos informacija - papildoma informacija, rodoma "Dalinimasis rezervacija" stulpelyje.

Papildomos funkcijos

booking-copy-as-new-est - kopijuoti kaip naują. Leidžia sukurti naują rezervaciją, naudojant esamos rezervacijos parametrus. Patogu naudoti rezervuojant keletą transporto priemonių į tą pačią vietą.

Pagrindiniame rezervacijų modulio lange taip pat matoma:

Kalendorius - leidžia gauti patogią galimų automobilių apžvalgą. Taip pat rodo vietą ir transporto priemonės tipą. Detalesnė informacija apie konkrečią rezervaciją rodoma ant jos paslinkus pelę.

booking-cal-view-en

Naudojimo analizė - pateikia detalią saugojimo vietose esančių automobilių rezervacijų apžvalgą:

1. Naudojimo grafikas: pateikia rezervacijas pagal valandas (kiek yra aktyvių rezervacijų konkrečiai valandai). Raudona linija grafike pažymi maksimalų galimų rezervacijų skaičių.

booking-usage-charts2

“Valandinė analizė” galima pasirinkti ar rezultatai rodomi naudojant vidurkį, maksimalų ar visą paskirstymą. Patogu naudoti analizuojant ilgesnį laiko tarpą pagal vidutines/maksimalias valandas.

booking-usage-charts1 2. Vietos: po kiekviena buvimo vieta galite matyti:

 • Automobilių kiekį
 • Galimų valandų kiekį (Pavyzdžiui: jeigu yra 17 automobilių, o darbo laikas nustatytas nuo pirmadienio iki penktadienio (5 dienos) 08.00 -18.00 (10h), maksimalių šioje buvimo vietoje galimų valandų skaičiavimas bus: 17 510 = 850h)
 • Rezervuotų valandų kiekis
 • Rezervuotų valandų %

booking-usage-analysis

Kelionių peržiūra - ši funkcija leidžia:

 • peržiūrėti, kurios kelionės yra susietos su kuriomis rezervacijomis

 • matyti ar rezervacijos pradžios vieta atitinka pabaigos vietą

 • priskirti keliones skirtingoms rezervacijoms (tempiant)

 • panaikinti keliones iš rezervacijų (paspausti dešiniuoju pelės klavišu ant kelionės → panaikinti)

booking-man-trips-en

Kai rezervacija įvykdyta

Išsaugojus rezervaciją galima:

 • atšaukti rezervaciją (turite parašyti atšaukimo priežastį iššokančiame lange)
 • baigti rezervaciją ("baigti rezervaciją" mygtukas po rezervacijų sąrašu). Rezervaciją galima baigti dar nesibaigus rezervacijos laikui, tačiau naudotojui palikus automobilį, kuris iškart tampa prieinamas kitiems naudotojams
 • pranešti klaidą (aprašoma iššokančiame lange)

Išsaugojus rezervaciją, jums bus atsiųstas elektroninis laiškas su detalia informacija:

 • rezervacijos laikotarpis
 • automobilio saugojimo vieta (vieta)
 • automobilio tipas
 • nuorodos kur siųsti klaidos pranešimus ir pabaigti/atšaukti rezervaciją (neprisijungus prie Ecofleet)

booking-notification

Rezervacijų susiejimas su faktinėmis kelionėmis.

Sistema bando surasti visas keliones, susietas su kiekviena padaryta rezervacija. Pirma kelionė rezervuojant bus ta, kurios išvykimo iš buvimo vietos laikas yra artimiausias, o paskutinė kelionė bus grįžimas į buvimo vietą. Visų kelionių tarp pirmos ir paskutinės atstumas bus susumuotas ir pridėtas į rezervacijų informaciją.

Rezervacijos ir automobilio būsena

Galimos rezervacijos būsenos:

 • Rezervuota – rezervacija padaryta, pranešimas neišsiųstas.
 • Informuota - rezervacija padaryta, pranešimas išsiųstas.
 • Įvykdyta - rezervacija padaryta (ir neatšaukta).
 • Vyksta
 • Atšaukta - rezervacija atšaukta, išsiųstas atšaukimo pranešimas.
 • Neprieinama – automobilis buvo rezervuojamų automobilių sąraše, bet dabar jo nėra.

Galimos automobilių būsenos:

 • Nepaimtas
 • Paimtas anksčiau
 • Paimtas
 • Grąžintas
 • Grąžintas vėliau

Tachografas

tacho-1-en

Ecofleet Tachografo modulis leidžia:

 • stebėti vairuotojų veiksmus realiuoju laiku su skaitmeninėmis reikšmėmis
 • matyti įvykdytus pažeidimus
 • atsisiųsti tachografo dokumentus nepriklausomai nuo vairuotojo, jo vykdomų užduočių ar transporto priemonės buvimo vietos.

Pagrindiniame Tachografo modulio lange rodoma apžvalga su šia informacija:

 • Vairuotojas
 • Būsena (dirbantis ir pan.)
 • Iki kito poilsio
 • Šiandien liko vairuoti
 • Kitas kasdieninis poilsis
 • Šią savaitę liko vairuoti
 • Kitas kassavaitinis poilsis
 • Paskutinės būsenos pasikeitimo laikas
 • Paskutinis dokumentas

Viršuje dešinėje pusėje yra mygtukas “Atnaujinti”. Paspaudus šį mygtuką, gausite naują informaciją kas 30 sekundžių.

tacho-1-new-en

Du kartus paspaudus ant vairuotojo, atsidarys darbo ir poilsio valandų diagrama. Prie duomenų laukų atsidaro išskleidžiamasis meniu, kur galima pasirinkti kokio laikotarpio informaciją norite gauti (Šiandien, vakar, ši savaitė, praėjusi savaitė, šis mėnuo ir t.t.).

tacho-3-en

Kad peržiūra būtų paprastesnė, darbo ir poilsio valandos žymimos skirtingais dydžiais ir spalvomis:

tacho-6

violetinė - važiavimo laikas (tachografas automatiškai pradės skaičiavimą)

žalia - darbo laikas (laikas, kai vairuotojas dirba, bet nevažiuoja. Pavyzdžiui, atlieka pakrovimo darbus, keičia padangas ir t.t.).

mėlyna - pasiruošęs dirbti

pilka - poilsio laikas

Mygtukai, esantys dešinėje pusėje apačioje:

 • atspausdinti laiko diagramą
 • sukurti laiko diagramos pdf dokumentą

Jeigu buvo įvykdytas pažeidimas,jis automatiškai atsiras tos dienos laiko diagramoje :

tacho-7

Šalia peržiūros yra Tachografo dokumentai ir Parsiųstų dokumentų registras.

Norint užtikrinti, kad darbo ir poilsio valandų skaičiavimas yra oficialus, galima siųsti informaciją į sistemą tiesiai iš tachografo (*.ddd formato dokumentai). Tam reikalinga lustinės kortelės programinės įrangos ir organizacijos kortelė, išduota vietinės valdžios institucijos.

LUSTINĖS KORTELĖS PROGRAMINĖ ĮRANGA galima parsisiųsti Tachografo modulyje paspaudus mygtuką "Parsisiųsti kortelės programinę įrangą".

tacho-card-reader-en

Vairuotojų dokumentai - pateikia organizacijos vairuotojų ir jų tachografų dokumentų apžvalgą.

Kad peržiūra būtų paprastesnė, dokumentai yra skirtingų spalvų:

žalia - galiojantis dokumentas (naujesnis nei 28 dienos)

geltona - dokumento atnaujinimo terminas artėja į pabaigą (liko 5 dienos)

raudona - pasibaigęs dokumento galiojimo laikas, reikia atnaujinti

Taip pat čia galima matyti ar vairuotojas aktyvavo savo kortelę automobilyje, kuris yra aktyvios būsenos. Tokiu atveju galima parsisiųsti tachografo dokumentą (paspaudus ant dokumento).

Transporto priemonių dokumentai - leidžia matyti transporto priemonės būseną ir ar galima parsisiųsti tachografo dokumentą.

Parsiųstų dokumentų registras - rodoma parsiųstų dokumentų suvestinė (pavyzdžiui, kuris naudotojas parsiuntė tachografo dokumentą ir kada tai padarė). Galima matyti ar parsiuntimas pavyko sėkmingai ar nepasisekė, kokia buvo klaidos žinutė.

tacho-2-en

Tachografo dokumentų išsaugojimas

 • Prijunkite organizacijos kortelę prie kompiuterio
 • Atidarykite dokumentų dalį Tachografo modulyje
 • Pasirinkite dokumentus (transporto priemonės arba vairuotojų) ir pradėkite siuntimą:

tacho-3-new-en tacho-4-new-en

Dokumentų parsisiuntimo būsenos:

 • prasidėjęs
 • vykstantis
 • atliktas
 • nepavykęs

Duomenų parsisiuntimo pavyzdžiai:

tacho-10tacho-9tacho-11

Siunčiantis dokumentus nebūtina likti prisijungus prie Ecofleet.

Nustatymai

Nustatymai -> Mano nustatymai

settings-mysettings-bar

Kiekvienas vartotojas gali konfiguruoti nustatymus asmeniškai:

settings-mysettings

 • Stilius – spalvos (mėlyna ir pilka), pakeisiančios sistemos išvaizdą.
 • Kalba – pageidaujama sistemos kalba.
 • Laiko zona – nustatoma laiko zona pagal šalį bei miestą.
 • El. pašto adresas – veikia kaip prisijungimo vardas. Šiuo adresu bus siunčiamos ataskaitų prenumeratos ir pan.
 • Keisti slaptažodį laukų grupė – slaptažodžio keitimui.

Nustatymai -> Ataskaitos

reports-settings

 • Automatinės ataskaitos – žiūrėti skyrių Ataskaitos dėl detalesnės informacijos. reports-automatic

 • Ataskaitos stulpelių nustatytmai – galima rinktis informaciją, kurios pageidaujate dienos, periodo ar įrangos ataskaitose.

settings-reports-columnsettings

Minėtuosius nustatymus gali keisti vartotojas turintis tam teises. Jei teisės nesuteiktos, vartotojas minėtų nustatymų nematys. Jei negalite konfiguruoti norimų sistemos parametrų, susisiekite su už projektą atsakingu Ecofleet vadybininku.

Nustatymai -> Objektai

settings-vehicles-bar

Pasirinkite transporto priemonę iš sąrašo, pažymėdami visą eilutę. Dešinėje ekrano pusėje galėsite keisti informaciją, susijusią su transporto priemone:

settings-vehicles-properties

Savybės

 • Pavadinimas – pavyzdžiui „Opel ASTRA“
 • Valstybinis numeris – pavyzdžiui „FUN 528“
 • Spalva – nustato transporto priemonės spalvą, kuri rodoma žemėlapyje
 • Vairuotojas
 • Regionas
 • Tipas – purpose of the vehicle (such as service car, office car, truck…)
 • Pastaba
 • Vidutinės kuro sąnaudos – apskaičiuotos arba nurodytos gamintojo (l/100km)
 • Kuro kortelės numeris – reikalingas naudojantis kuro išlaidų importu į sistemą
 • Darbo laikas – galima nustatyti transporto priemonės darbo laiką
 • Naudoti organizacijos nustatymus - transporto priemonės darbo laikas skaičiuojamas pagal organizacijos nustatymus
 • Naudoti obejekto nustatymus - transporto priemonės darbo laikas skaičiuojamas pagal objekto nustatymus

Žurnalas

Įveskite informaciją apie transporto priemonę:

 • Kilometro kaina
 • Numatytasis kelionės tipas – įvedus, kelionės tipas automatiškai nustatomas pagal nurodymą.

Darbo valandos

Galima nustatyti darbo valandas kiekvienai transporto priemonei atskirai. Tai padaryti galima:

 • Nustatymai -> Objektai
 • Parinkite transporto priemonę
 • Užpildykite darbo valandų lauką

Po nustatymų, darbo laikas pradedamas skaičiuoti.

settings-vehicles-workhours-en

Transporto priemonės aprašymas

Galima įvesti kiekvienai transporto priemonei papildomą informaciją (pagaminimo metai, modelis, spalva ir pan.). Tai padaryti galima:

 • Nustatymai -> Formos
 • Spauskite "Pridėti naują"
 • Sukurkite formą ir išsaugokite.
 • Atnaujinkite sistemą "Refresh"

settings-vehicles-forms-custom-data-en

 • Eikite į Nustatymai -> Organizacijos nustatymai, suraskite "Transporto priemonės aprašymas" laukų grupę ir pasirinkite formą, kurią sukūrėte prieš tai.
 • Atjauninkite sistemą "Refresh"
 • Eikite į Nustatymai -> Objektai. Forma, kurią sukūrėte atsiras naujame skirtuke dešinėje.

settings-vehicles-custom-data-en

Nustatymai -> Žmonės

Ecofleet SeeMe sistemoje yra trys grupės žmonių:

 • Vartotojai. Tai registruoti sistemos vartotojai, turintis teises jungtis į sistemą ir dirbti su ja. Jie taip pat gali būti pažymėti kaip vairuotojai.
 • Vairuotojai. Tai vairuotojai, įvesti į sistemą. Jie neturi prisijungimų prie sistemos, tačiau galima sukurti prisijungimą ir jiems.
 • Kontaktai. Šiai kategorijai priskiriami žmonės, kurie jungiasi į sistemą ribotam laiko periodui, bet jie nėra nei vartotojai nei vairuotojai.

Naujo asmens kūrimas

Norint sukurti naują asmenį sistemoje, reikia spausti Naujas asmuo kairiajame, viršutiniame kampe, po nustatymų skirtukais. Šis mygtukas sukuria galimybę suvesti reikalingą informaciją vartotojui ar vairuotojui sukurti. Ekrano viduryje atsiranda tušti laukeliai, kuriuose reikia įvesti el. pašto adresą, vardą, pavardę ir telefono numerį. Suvedę informaciją spauskite Išsaugoti.

Naujam varototojui išsaugoti pakanka įvesti jo elektroninį pašto adresą. Sistema to reikalauja tam, kad esant reikalui būtų galima išsiųsti pranešimą apie sistemos paskeitimus, gedimus ir t.t.

Naujo vartotojo kūrimas

Pažymėkite laukelį Yra vartotojas. Atsiranda keletas aktyvių funkcijų naujam vartotojui.

settings-people

 • Spauskite Sukurti naują slaptažodį noorėdami sugeneruoti slaptažodį vartotojui. Taip pat galite sukurti savo sugalvotą.
 • Dešiniajame ekrano kampe pažymėkite kokias roles suteikiate naujam vartotojui. Rolės kuriamos ir tvarkomos Nustatymai -> Rolės.
 • Parinkite transporto priemones, kurias vartotojas turėtų matyti savo paskyroje. Tai gali būti visas autoparkas, individualūs automobiliai, transporto priemonės, priskirtos regionams ir pan.
 • Vairuotojo kūrimas sistemoje

Pažymėkite laukelį Yra vairuotojas. Atsiranda keletas aktyvių funkcijų naujam vartotojui.

settings-people2

 • Jei Jūsų įmonėje naudojami vairuotojų identifikacijos raktai, rakto kodą įvesti reikia laukelyje Identifikacijos raktas:.
 • Galite įvesti vairuotoju turimus įgudžius, pažymėdami laukelį Turi įgudžių.
  • Vairuotojas gali turėti keletą skirtingų įgudžių.
  • Naujį įgudžiai kūriami ir seni koreguojami: Nustatymai -> Kategorijos -> Įgudžiai.
  • Įgūdžiais gali būti bet kokie išsilaivinimo laipsniai, sertifikatai, leidimai ir t.t.
 • Pažymėkite Yra vežėjas laukelį norėdami apibūdinti vartotoją kaip vežėją. Ši funkcija naudojama įvardinti trečiųjų šalių rangovus ar organizacijas.
  • Renkantis Ecofleet leidžiama pasirinkti transporto priemonę, kuri jau yra įvesta į Ecofleet sistemą.
  • Renkantis Išorinis leidžiama įvesti ir aprašyti transporto priemonę, kuri nėra įvesta į Ecofleet sistemą.
  • Vežėjo organizacijos pavadinimas vedamas į laukelį Organizacija:.

Asmeninių zonų pajungimas

settings-people-privatezones

Pažymėkite Turi asmeninių zonų tada, kai reikia priskirti vieną ar daugiau zonų, kurios turėtų būti priskirtos konkrečiam vartotojui. Ši funkcija buvo sukurta ir naudojama Skandinavijos valstybėse, nes to reikalauja profsąjungos. Šios funkcijos esmė - darbuotojo privatumas, kuris turi būti saugomas nuo kitų darbuotojų. Dažniausia šios zonos būna darbuotojų namų teritorijos, zonos.

Kaip pradėti naudotis asmeninėmis zonomis:

 • Administratorius turi įjungti šią funkciją įmonės Ecofleet paskyrai.
 • Turite sukurti zoną, kurią veliau galima būtų naudoti kaip privačią zoną darbuotojų namams ar pan.
 • Pažymėkite laukelį Turi asmeninių zonų ir pasirinkite zonas iš sąrašo.
 • Paspauskite Išsaugoti.

Darbuotojui priskyrus asmenines zonas, autombilis, kurį jis vairuoja asmeninėse zonose nebus matomas. Vos tik automobilis įvažiuos į žemėlapyje geografiškai apibrėžtą zoną, jis dings iš žemėlapio.

Šis nustatymas veikia transporto priemonių žemėlapyje stebėjimui realiu laiku. Tai reikškia, net jei yra nustatytos asmeninės zonos, maršrutas tose vietose, kur yra asmeninės zonos, vis tiek bus rodomas.

Asmens ištrynimas

Norint ištrinti nebedirbantį ar nebenaudojamą sistemos vartotoją, reikia pasirinkti norimą vartotoją ir paspausti Trinti asmenį mygtuką, kuris yra virš vartotojų sąrašo (šalia mygtuko Naujas asmuo).

Nustatymai -> Rolės

settings-roles-bar

Rolės yra grupė vartotojų, kurie naudojasi tomis pačiomis teisėmis Ecofleet sistemoje. Galima pasirinkti esamą taisyklių rinkinį sistemoje ir sužymėti leidimus naujai vartotojų grupei, vietoj kuriant visiškai naują taisyklių rinkinį.Vartotojas gali turėti keletą priskirtų rolių.

Roles geriausia kurti atsižvelgiant į įmonės vartotojų poreikius ir atsakomybes. Roles are best created thinking of the tasks, the purpose of a user in the organization. Vartotojai su administratoriaus teise gali keisti ir tvarkyti viską Ecofleet paskyroje, todėl didenėje kompanijoje patariama suskirstyti vartotojus pagal roles.

settings-roles

Kaip pridėti naują rolę?

 1. Spauskite Pridėti naują.
 2. Įrašykite į Rolės pavadinimas.
 3. Pasirinkite rolę, kurios teises norite kopijuoti naujai rolei ir tada galėsite redaguoti teises.
 4. Redaguokite teises, jei reikia.
 5. Paspauskite Išsaugoti.
 6. Vartotojų sąraše pasirinkite asmenis, kuriems norite priskirti naują rolę.
 7. Paspauskite Išssaugoti mygtuką, esantį po teisių sąrašu.

Du nauji parametrai rolėms:

 • Kiekviena rolė gali būti nustatoma kaip Standartinė naujo vartotojo rolė. Tai reiškia, kad ši rolė automatiškai bus priskiriama kiekvienam naujam Jūsų įmonės Ecofleet vartotojui.
 • Kiekviena rolę Gali priskirti ne tik administratorius

settings-permissions-roles

Nustatymai -> Organizacijos nustatymai

settings-organizationsettings-bar

Darbo laikas

Ecofleet sistemoje galima nustatyti darbo laiką kiekvienai darbo savaitės dienai. Pavyzdžiui, organizacijos darbo laikas gali būti nustatomas nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9.00 iki 17.00. Tokie nustatymai leidžia:

 • generuoti darbo valandų ataskaitą
 • nustatyti automatinį žurnalo pildymą (žiūrėti skiltį Žurnalas dėl daugiau informacijos).

  Mano nustatymai

  Šioje skiltyje galite pasikeisti platformos spalvą, laiko parametrus ir kalbą, tinkamiausią visai organizacijai. Nustatymai taikomi visiems įmonės Ecofleet vartotojams.  

Automatinis MPS intervalas

Aktyvuodami šį laukelį (pažymėdami Keliones fiksuoti pagal nurodytą darbo laiką) nustatote, kad kelionės organizacijos darbo laiku būtų teisinamos kaip verslo, o kelionės po darbo laiko kaip asmeninės. Automatiškai teisinamos kelionės automatiškai atsiranda žurnale.

settings-en

Settings -> Kategorijos

settings-categories-bar

Tai yra paprasti skirtukai filtravimui, kuriuos kurti gali įmonės administratorius Ecofleet sistemai:

 • Objekto tipas - vadybininko automobilis, meistrų automobilis, asmeninis automobilis, VW Golf ir pan. Tai naudinga atsekti automobilius Objektų ir Ataskaitų moduliuose. Naudojamas transporto priemonių grupavimams, filtravimui.
 • Objekto regionai - Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir t.t. Tai naudinga atsekti automobilius Objektų ir Ataskaitų moduliuose. Naudojamas transporto priemonių grupavimams, filtravimui.
 • Kelionės tipas - galima apibūdinti kiekvienos kelionės paskirtį. Pavyzdžiui: "prekių pristatymas", "vizitas pas klientą", "komandiruotė" ir t.t. Tai naudojama teisinant keliones.
 • Išlaidų tipas – tai kuras, plovykla, atsarginės dalys, padangos, ir pan.
 • Išlaidų apmokėjimo tipas – grynieji, kreditinė kortelė, sąskaita faktūra ir pan.
 • Iš anskto nustatyti komentarai užduotims – greitas žinutės pasirinkimas Ecofleet Mobile užduočių valdymo įrankiui (pavyzdžiui "Vėluosiu", "OK", "Ne" ir pan.)
 • Garmin paruošti pranešimai – žinučių šablonai bendravimui tarp Garmin navigatoriaus ir Ecofleet sistemos.

Nustatymai -> Įvykiai

Žiūrėkite Įvikiai aprašymą.

Nustatymai -> Klientai

settings-customers-bar

Šiame nustatymų lange Jūs galite importuoti savo klientų duombazę iš CSV failų į Ecofleet sistemą.

CSV failas turi būti paruoštas pagal šias taisykles:

 1. Pirmas stulpelis turi būti kliento ID.
 2. Kliento adresas turi būti pilnas viename langelyje (gatvės pavadinimas, miestas, pašto kodas).
 3. Nenadokite jokių skyrybos ženklų.

Importas:

 • Pasirinkite norimą falą Browse (pasirinkite CSV failo būvimo Jūsų kompiuteryje vietą).
 • Spauskite Importuoti.
 • Po sėkmingo importo, Jūs pamatysite 4 stulpelius lentelėje (stulpelio pavadinimas, stulpelio tipas, kliento profilis ir Ext ID).

Dabar turite redaguoti stulpelio tipą:

 • Pasirinkite laukelį Tekstas eilutėje Code ir pakeiskite jį į ID.
 • Pasirinkite laukelį Tekstas eilutėje Klientas ir pakeiskite jį į Pavadinimas.
 • Pasirinkite laukelį Tekstas eilutėje Adresas ir pakeiskite jį į Adresas 1.
 • Varnele pažymėkite visus laukelius Kliento profilio stulpelyje.
 • Spauskite Išsaugoti – po išsaugojimo stulpelių pavyzdys bus paslepiamas.

Dabar galite pradėtis Klientų moduliu.

settings-customers-bar

Ekonomiškas vairavimas

Naudojant specialų GPS įrenginį su 3G davikliu, Ecofleet gali padėti stebėti vairuotojų elgesį kelyje. Fiksuojamas staigus greičio padidinimas, stabdymas ir posūkiai. Visi staigūs transporto priemonės judesiai gali būti nustatyti kaip įvykiai Įvykių modulyje ir rodomi žemėlapyje.

Ekonomiškas vairavimas yra ne modulis, tai funkcijų nustatymas žemėlapyje ir ataskaitų modulyje.

Ekonomiško vairavimo paskirtis

Ekonomiško vairavimo funkcijų tikslas:

 • sunaudojamo kuro sumažinimas
 • techninės transporto priemonių priežiūros kainos sumažinimas
 • vežamų prekių ar žmonių gerovė
 • geresnis organizacijos, kurios logotipas yra ant transporto priemonių, įvaizdis
 • aplinkos saugojimas.

Kaip ekonomiškas vairavimas yra rodomas žemėlapyje

Bet koks staigus greičio padidinimas, stabdymas ar posūkis žemėlapyje yra žymimas išsiskiriančios spalvos tašku. Kai pelė nuslenkama ant taško, rodoma daugiau informacijos apie įvykį.

greendriving-map

Pavyzdyje viršuje, naudotojas turėtų atkreipti dėmesį į iššokančio lango eilutę "Ekonomiškas vairavimas". Paveikslėlis kairėje pusėje rodo staigų posūkį. Paveikslėlis dešinėje pusėje rodo staigų stabdymą.

Matavimo vienetai

Skirtingiems įvykiams naudojami skirtingi matavimo vienetai

Greičio padidinimo ir stabdymo matavimo vienetas yra km/val/s, arba kiek pasikeičia greitis per vieną minutę. Stabdymo jėga paveikslėlyje dešinėje yra 22 km/h/s, tai reiškia, kad jėga, panaudota stabdant yra lygi jėgai, reikalingai per 4 sekundes sustabdyti automobilį, važiuojantį 88 km/val.

Agresyvių posūkių matavimo vienetas yra ‘laipsniai per sekundę’, duotame pavyzdyje per vieną sekundę automobilio kryptis pasikeitė 26 laipsniais, tuo pačiu išlaikant 51 km/val. greitį. Tokiame greityje 90 laipsnių posūkis užtruktų 3,5 sekundes.

Ekonomiško vairavimo ataskaitos

Yra dviejų rūšių ataskaitos:

 • Ekonomiško vairavimo kasdieninė ataskaita pateikia dienos ekonomiško vairavimo įvykių suvestinę.

 • greendriving-report1

 • Ekonomiško vairavimo laikotarpio ataskaita pateikia visų ekonomiško vairavimo įvykių suvestinę per pasirinktą laikotarpį. Transporto priemonės, kurios važiuoja geriau nei vidutiniškai, žymimos žalia spalva, o važiuojančios blogiau nei vidutiniškai - raudona.

greendriving-report2

Be įvykių skaičiaus (‘greičio padidinimai’, ‘stabdymai’, ‘posūkiai’), ataskaitoje taip pat pateikiama įvykių proporcija nuvažiuotam atstumui, nes yra skirtumas ar 10 įvykių buvo 10 kilometrų (1 įvykis/1 km) ar 100 kilometrų (0.1 įvykis/1 km) atstume.

Ekonomiškas sunkvežimių vairavimas

Ši funkcija leidžia išskirti įvykius, kai vairuotojas šiurkščiai pažeidžia ekonomiško vairavimo taisykles, naudojant CAN duomenis. Žiūrėkite žemiau pateiktus pavyzdžius.

Nustatymas

 • Keliaukite į Nustatymai -> Ekonomiškas sunkvežimių vairavimas

 • sukurkite taisykles, tokias kaip:

Pavyzdys 1:

Pavadinimas: Didelės APM, esant šaltam varikliui

Parametrai: APM > 2500 & Aušinimo skystis < 70°

Pavyzdys 2:

Pavadinimas: Per ilgas sankabos spaudimas

Parametrai: SANKABA = NUSPAUSTA & Trukmė > 30s

Pavyzdys 3:

Pavadinimas: Per ilgas stabdymas esant dideliam greičiui

Parametrai: Stabdis = NUSPAUSTAS & Greitis > 70 & Trukmė > 20s

Pavyzdys 4:

Pavadinimas: per ilgai važiuojama laisva pavara

Parametrai: APM > 400 & APM < 900 & Trukmė > 30s

Naudojami tokie parametrai:

 • APM (APM nustatymas gali padėti fiksuoti važiavimus laisva pavara)
 • Aušinimo skysčio temperatūra pagal Celsijaus skalę
 • Stabdymas STABDIS
 • Sankaba
 • Greitis
 • Trukmė

Rezultatai

 • Dvi ataskaitos: Ekonomiško sunkvežimių vairavimo dienos ataskaita ir suvestinė GDFT-daily-report

GDFT-summary-report

 • KPI: įvykių skaičiavimas ir įvykiai 100 kilometrų atstume

GDFT-kpi

Svarbu žinoti

 • Duomenų fiksavimas prasideda išsaugojus kiekvieną taisyklę
 • Pakeitus taisyklę, praeityje užfiksuoti įvykiai nebus perskaičiuoti.

KPI

kpi-1-en

KPI modulio paskirtis

KPI (Pagrindiniai veiklos rodikliai) yra kiekybiškai įvertinama matavimo sistema, parodanti kaip organizacijai sekasi siekti užsibrėžtų tikslų.

Ecofleet KPI modulis leidžia stebėti svarbiausius organizacijos rodiklius (tokius kaip kuro sunaudojimas, nuvažiuoti atstumai ir t.t.) ir gauti paprastą ir greitą jų apžvalgą. Tai yra daug lengviau ir efektyviau nei stebėti ir lyginti įvairių ataskaitų duomenis.

Nustatymai

Norėdami nustatyti naują KPI, spauskite:

 • Pridėti
 • KPI tipas (apie kokį rodiklį norite gauti duomenis)
 • Periodas (diena, savaitė, mėnuo)
 • Skaičiavimo metodas (suma, vidurkis, maksimumas, minimumas)
 • Minimumo ir maksimumo intervalai (A - geri rezultatai; C - blogi rezultatai)
 • Stebimos transporto priemonės (visos transporto priemonės, transporto priemonės pagal regioną ir rūšį, individualios transporto priemonės).
 • Išsaugoti

kpi-2-est

KPI modulio naudojimas

Pagrindinių veiklos rodiklių (KPI) vietos modulyje gali būti lengvai keičiamos traukiant juos pele. Mygtukas Atnaujinti, esanti viršutiniame dešiniajame kampe atnaujina duomenis.

kpi-3-est

Atidarius KPI modulį, rodomos transporto priemonės ir diagrama (laikotarpis visada yra 3 mėnesiai, nesvarbu, koks laikotarpis yra nustatytas). Jeigu norite peržiūrėti geriausius/blogiausius rezultatus, galite lengvai pašalinti vidutinius, pažymėdami langelį “Rodyti tik geriausius/blogiausius”.

kpi-4-est

Įvykių KPI

KPI duomenys dažniausiai pateikiami iš ataskaitų, bet yra keletas išimčių, tokiais atvejais gali būti naudojami duomenys iš kitų modulių. Tokie pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI) turi būti nustatomi atskirai (pavyzdžiui Nustatymai -> Įvykiai). Tokiu atveju gali būti naudojamas įvykių skaičius ar įvykiai 100 kilometrų atstume.

Norėdami nustatyti įvykiu pagrįstą KPI, taip pat turite nustatyti stebimo įvykio taisyklę.

kpi-5-est

Inventorius

assets-1

Inventoriaus modulio paskirtis

Ecofleet Inventoriaus modulis leidžia stebėti organizacijos inventorių. Prie inventoriaus objekto yra pritvirtinama speciali žyma, kuri gali būti stebima gps įrenginiu. Prie vieno objekto galima pritvirtinti kelias žymas (brūkšninį kodą, įvairius apsaugos įrenginius ir t.t.)

Inventoriaus apžvalga

Inventoriaus lentelė

Dešinėje ekrano pusėje rodomas žemėlapis. Kairėje ekrano pusėje rodomas inventoriaus sąrašas.

assets-2

Kiekvienai inventoriaus daliai gali būti rodomi tokie stulpeliai (paprastai, yra reikalingi tik kai kurie iš jų):

 • Pavadinimas
 • Būsena (Gerai, Naudojama, Trūksta, Pamesta, Sugadinta)
 • Bazė (inventoriaus saugojimo vieta, kai jis nėra niekam išduotas)
 • Grupės (kad peržiūra būtų paprastesnė, inventorius gali būti grupuojamas. Vienas objektas gali priklausyti kelioms grupėms)
 • Žymos numeriai
 • Paskutinis atnaujinimas
 • Vieta
 • Atsakingas (asmuo, atsakingas už šį objektą)

assets-3

Nustatymai

Norėdami pridėti naują inventorių spauskite:

 • Pridėti naują (Atsidarys langas “Sukurti naują inventorių”)
 • Įveskite reikiamus duomenis apie inventorių:
  • Pavadinimas
  • Serijos numeris (nurodytas gamintojo)
  • Grupės (galite pridėti tiek grupių, kiek reikia, spausdami "Pridėti" mygtuką, esantį prie laukelio Grupės. Grupės gali būti žymimos skirtingomis spalvomis, kad būtų lengviau stebėti jas žemėlapyje.)
  • Žymos numeris
  • Bazė
  • Atsakingas
  • Sekantis aptarnavimas

assets-4

Norėdami redaguoti inventorių, paspauskite ant norimo objekto inventoriaus sąraše.

Galima pakeisti statusą. Inventoriaus geografinė vieta gali būti pridėta įvedant adresą arba pažymint smeigtuku žemėlapyje:

assets-6

Inventorius su pakeista būsena rodomas žemėlapyje:

assets-7

Taip pat galite pridėti inventoriaus nuotrauką, paspausdami ant nuotraukos(160x160).

assets-5

Registras - rodo veiksmų suvestinę (kas ką ir kada padarė).

Importavimas

Organizacijos gali turėti inventoriaus sąrašus kitoje programinėje įrangoje (pavyzdžiui Excel). Norint išvengti tų pačių duomenų vedimo keletą kartų galima iškelti duomenis iš kitos programinės įrangos į *.csv dokumentą ir lengvai importuoti šį dokumentą į Ecofleet.

Inventoriaus įrankių juostoje paspaudus Importuoti, atsidarys importavimo langas:

assets-import1

Svarbu, kad stulpelių antraštės (pirma cvs failo eilutė) turi likti anglų kalba ir tuo pačiu formatu kaip parodyta lentelėje žemiau:

assets-import2

 • Pavadinimas
 • Skaičius
 • Būsena (Gera, Naudojama, Trūksta, Pamesta, Sugadinta). Jeigu yra stulpelis, bet nėra reikšmės, nustatyti būseną “Viskas gerai”.
 • Grupės - kableliais atskirtas sąrašas
 • Žymų numeriai - kableliais atskirtas sąrašas
 • Sekantis serviso aptarnavimas - Metai-mėnuo-data formatu
 • Bazė - turi atitikti Zonų pavadinimus, kitu atveju ryšys nėra svarbus
 • Atsakingas asmuo - turi atitikti konkretų vardą ar elektroninio pašto adresą, įvestą Nustatymuose prie Žmonių, kitu atveju ryšys nėra svarbus.

Atlikus importavimą, galima redaguoti kiekvieną inventoriaus objektą (pridėti nuotrauką, pakeisti būseną ir t.t.)