FleetComplete User Manual

FC logo

Darba sākšana

Šī rokasgrāmata jums palīdzēs uzsākt Fleet Complete sistēmas lietošanu. Platforma, ko izmanto Fleet Complete, Europe, ir Fleet Complete Plus.

Daži šajā rokasgrāmatā lietotie vārdi un frāzes ir savstarpēji aizstājami. Tie ir šādi:

 • Platforma= Sistēma= Tīmekļa platforma
 • Lietotājs= Cilvēki= Persona

Kā pieteikties Fleet Complete kontā (administratora lietotājs)?

Jūs saņemsiet konta aktivēšanas e-pastu, caur kuru var uzstādīt Fleet Complete Plus pieteikšanās paroli.

Piezīme: vēlams pierakstīt lietotājvārdu, kas atrodams saņemtajā epastā.

Saite būs aktīva tikai septiņas dienas. Kad pagājis noteiktais pieteikšanās laiks, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības departamentu, lai saņemtu jaunu aktivēšanas saiti.

Zemāk redzamajā attēlā varat apskatīt sveiciena e-pastu/konta aktivēšanas e-pastu ar pogu jaunas paroles izveidošanai.

engettingstarted100

Lai uzsāktu darbu, sveiciena e-pastā uzklikšķiniet/pieskarieties Get started (iesākt) pogai.

Kad būsiet uzklikšķinājis Get started (iesākt) pogai, jūs nonāksiet lapā ar savu lietotājvārdu, kur varēsiet uzstādīt jaunu pieteikšanās paroli.

 1. Ievadiet paroli Create password (izveidot paroli) laukā un atkārtoti ierakstiet paroli Retype password (atkārtoti ierakstīt paroli) laukā

 2. Klikšķiniet uz Log in (pieteikties)

 3. Jūs varēsiet redzēt visus moduļus, kas nopirkti Fleet Complete Plus tīmekļa platformā

engettingstarted2

Kā nomainīt paroli?

Iespējams, jums vajadzēs mainīt savu Fleet Complete pieteikšanās paroli. Paroli var nomainīt Settings (iestatījumi) modulī.

Piezīme: jaunajai parolei jāsatur mazie burti, lielie burti un cipari. Turklāt parolei jābūt vismaz astoņas rakstzīmes garai.

lvgettingstarted1

Lūdzu, veiciet tālāk norādītās vienkāršās darbības, lai mainītu savu paroli:

 1. Piesakieties ar savu Fleet Complete Plus lietotājvārdu un paroli (nosūtīts jums caur e-pastu)

 2. Klikšķiniet uz augšpusē redzamā Settings (iestatījumi) moduļa

 3. Klikšķiniet uz My settings (mani iestatījumi) (redzams noklusējumā)

 4. My settings (mani iestatījumi) izvēlnē ritiniet uz leju, līdz redzat CHANGE PASSWORD (izmainīt paroli) sadaļu

 5. Jūsu pašreizējā parole būs redzama Current password (pašreizējā parole) laukā

 6. New password (jaunā parole) laukā pēc nepieciešamības ievadiet jauno paroli

 7. Verify new password (apstiprināt jauno paroli) laukā vēlreiz ievadiet paroli

 8. Klikšķiniet uz apakšdaļā redzamās Change (izmainīt) pogas

lvgettingstarted2

Kā izveidot savai organizācijai lietotājus un šoferus?

Pirmkārt, izlasiet informāciju par organizācijas lietotājiem, cilvēkiem un šoferiem.

Ko organizācijā saprot ar lietotāju un šoferi?

• Lietotājs/persona (izveidoti People (cilvēki) cilnē) var pieteikties Fleet Complete Plus platformā un lietot jebkuru piešķirto moduli un transportlīdzekli. Mēs to sīkāk apskatīsim tālākā šīs rokasgrāmatas sadaļā.

• Šoferis ir lietotājs/persona, kas var vadīt visus vai jebkuru piešķirto transportlīdzekli, taču, iespējams, var nevarēt pieteikties Fleet Complete Plus platformā. Mēs to sīkāk apskatīsim tālākā šīs rokasgrāmatas sadaļā.

Piezīme. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs izvēles viena otru neizslēdz, - viena persona var būt gan lietotājs, gan šoferis. Taču vadītājs ne vienmēr ir arī lietotājs.

Kā izveidot savai organizācijai lietotājus?

Jaunu lietotāju Fleet Complete Plus platformā var izveidot People (cilvēki) cilnē.

lvgettingstarted3

Lūdzu, veiciet tālāk norādītās darbības, lai savā organizācijā izveidotu lietotāju:

 1. Piesakieties Fleet Complete Plus platformā

 2. Klikšķiniet uz augšpusē redzamā Settings (iestatījumi) moduļa

 3. Iestatījumu modulī atlasiet People (cilvēki) cilni

 4. Klikšķiniet uz kreisajā pusē redzamā + New person (+ izveidot lietotāju)

 5. Labajā pusē parādīsies tukša veidlapa

 6. Ievadiet personas/lietotāja e-pastu (lietotājs tiks informēts caur šo ievadīto e-pasta adresi)

 7. Ievadiet lietotāja vārdu

 8. Ievadiet lietotāja uzvārdu

 9. Ievadiet lietotāja darbinieka ID, ja piemērojams

 10. Ievadiet lietotāja tālruņa numuru

 11. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet nodaļu (ja nodaļas vēl nav tikušas uzstādītas, nolaižamajā sarakstā nebūs pieejamas opcijas. Uzziniet vairāk, skatot tēmu "Kā jūsu organizācijai uzstādīt nodaļas?")

 12. Ievadiet ārējo ID, ja piemērojams

 13. Pievienojiet ķeksīti pie: IS USER (ir lietotājs)

Piezīme: ja "IS USER" (ir lietotājs) opcija nav atzīmēta, lietotājs nevarēs pieteikties Fleet complete Plus tīmekļa platformā.

 1. Klikšķiniet uz Generate new password (uzģenerēt jaunu paroli) pogas

 2. Atlasiet lietotāja lomu ROLES (pieejas) sadaļā pa labi (Uzziniet vairāk, skatot tēmu "Kā izveidot pieejas?")

 3. Atlasiet, lai piešķirtu transportlīdzekļus no VEHICLES (transportlīdzekļi) nolaižamā saraksta tālākajā labajā malā

 4. Klikšķiniet uz apakšā redzamās Save (saglabāt) pogas

 5. Kad tiks noklikšķināta Save (saglabāt) poga, tikko pievienotais lietotājs saņems e-pastu ar aicinājumu pieteikties.

engettingstarted6

 1. Visbeidzot, pievienotais lietotājs var klikšķināt uz Sign In (pieteikties) pogas un pieteikties Fleet Complete platformā. Lietotājs redzēs tikai viņam piešķirtos moduļus. Moduļi tiek uzstādīti brīdī, kad lietotājam piešķir lomu.

Piezīme:pēc tam, kad lietotājs būs pievienots, jūs viņu redzēsiet sarakstā, kas atrodas kreisajā pusē zem +New person (+ izveidot lietotāju) pogas.

Kā lietotājiem ģenerēt jaunu paroli (ne-administratora lietotāji)?

Ja lietotājs nevar pierakstīties, jūs varat izsūtīt jaunu sveiciena e-pastu. E-pastu lietotājiem var atkārtoti nosūtīt no People (cilvēki) cilnes.

lvgettingstarted4

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai lietotājam atkārtoti nosūtītu paroli:

 1. Atlasiet lietotāju no kreisajā pusē redzamā lietotāju saraksta

 2. Labajā pusē atrodiet IS USER (ir lietotājs) sadaļu

 3. Klikšķiniet uz Generate new password (uzģenerēt jaunu paroli) pogas

 4. Lietotājs saņems jaunu e-pastu ar aicinājumu pieteikties.

Kā lietotājiem piešķirt transportlīdzekļus?

Ir divi veidi, kā lietotājiem var piešķirt konkrētus transportlīdzekļus:

 • pievienojiet lietotājiem transportlīdzekļus lietotāja izveides laikā vai
 • rediģējiet lietotāju, lai mainītu pievienotos transportlīdzekļus.

Piezīme: lietotājam var piesaistīt transportlīdzekli People (cilvēki) cilnē, kas atrodas zem Settings (iestatījumi) moduļa.

Izveidojot jaunu lietotāju/personu, jums lietotājam jāpiesaista transportlīdzeklis; tikai tad platformā varēs aplūkot transportlīdzekļus.

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai labotu lietotāja transportlīdzekļus:

 1. Kreisajā pusē redzamajā sarakstā izvēlieties lietotāju/personu, ko vēlaties piesaistīt konkrētam transportlīdzeklim

 2. Pārliecinieties, ka ir atzīmēta IS USER (ir lietotājs) izvēles rūtiņa

 3. Apakšējā labajā pusē sameklējiet VEHICLES (transportlīdzekļi) sadaļu

  Izvēlieties, vai parādīt:

 • All vehicles (visi transportlīdzekļi) - Nav papildu iestatījumu; lietotājs redzēs visus transportlīdzekļus, kas atrodas sistēmā.
 • Vehicles by groups (transportlīdzekļi pa veidiem) - Varat atlasīt reģionu un transportlīdzekļa veidu, ko atlasītais lietotājs redzēs sistēmā.
 • Individual vehicles (atsevišķi transportlīdzekļi) - Varat atzīmēt transportlīdzekli/-ļus, kas būs pieejami atlasītajai personai.
 • No vehicles (nav transportlīdzekļu) - Atlasītais lietotājs neredzēs nevienu transportlīdzekli.

lvgettingstarted5

Lai piemērotu visus iestatījumus, jums jāklikšķina uz apakšā esošās Save (saglabāt) pogas.

Kā izveidot savai organizācijai šoferus?

Šoferi organizācijā izveido līdzīgi kā lietotāju, izmantojot People (cilvēki) cilni.

Pēc tam, kad ievadīta visa pamata informācija (kā apspriests tēmā "Kā jūsu organizācijai izveidot lietotājus?"), jums jāatzīmē "IS DRIVER" (ir autovadītājs) opcija.

lvgettingstarted6

Piezīme. Lietotājs var būt šoferis, ja ir atķeksēts vienīgi IS DRIVER (ir autovadītājs); šādi lietotāji nevarēs pieteikties Fleet Complete Plus tīmekļa platformā, taču varēs izmantot visus piešķirtos transportlīdzekļus.

Only (tikai) šofera iestatījums ir unikālu identifikācijas atslēgu saraksts, kurā iekļauts I-button kods, RFID čipa numurs vai SIM kartes numurs, ja jūsu uzņēmums lieto SMS identifikāciju.

 1. Lai šoferim pievienotu identifikācijas atslēgu, klikšķiniet uz +Add Key (+ pievienot atslēgu) pogas

 2. Kad tiek atzīmēts "IS DRIVER" (ir šoferis), labā puse kļūst redzama, lai šoferim piešķirtu lomas.

 3. Transportlīdzekļus var piešķirt apakšējā labajā pusē, izmantojot VEHICLE (transportlīdzeklis) nolaižamo sarakstu (Uzziniet vairāk, skatot tēmu "Kā lietotājiem piešķirt transportlīdzekļus?")

Lai piemērotu visus iestatījumus, jums jāklikšķina uz apakšā esošās Save (saglabāt) pogas.

Kā izveidot pieejas?

Pieejas ir virtuāla lietotāju tiesību kopa. Jebkuram organizācijas lietotājam var būt vairākas pieejas. Citiem vārdiem sakot, pieejas ir cilvēku grupas, kurām ir tās pašas Fleet Complete Plus atļaujas.

Jaunam lietotājam jaunu pieeju izveides vietā varat piešķirt iepriekš noteiktu atļauju kopu.

Pieejas var izveidot Roles (pieejas) cilnē zem iestatījumu moduļa.

Noklusējumā visai organizācijai ir izveidota administratora loma. Administratoram automātiski tiek piešķirti visi moduļi, iestatījumi un ziņojumu atļaujas.

lvgettingstarted7

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai savai organizācijai izveidotu jaunas lomas:

 1. Klikšķiniet uz augšpusē redzamā Settings (iestatījumi) moduļa

 2. Iestatījumu modulī atlasiet Roles (lomas) cilni

 3. Klikšķiniet uz + Add new (+ pievienot jaunu) pogas, kas atrodas kreisajā pusē esošā lomu saraksta augšpusē

 4. Jūsu ekrānā būs redzams New role (jauna pieeja) logs

 5. Jaunās pieejas logā ievadiet pieejas nosaukumu

 6. Kopēt atļaujas no, ja nepieciešams, paņemiet lietotāja tiesības no kādas jau esošas lomas. To pašu varat izvēlēties nolaižamajā izvēlnē

 7. Ja pieeja ir nepieciešama visiem jaunajiem lietotājiem, atzīmējiet Default role for new users (pieeja pēc noklusējuma jauniem lietotājiem) opciju

 8. Atzīmējiet Assignable by non-admin users (pievienojams parastiem lietotājiem), lai ne-administratora lietotājiem atļautu konfigurēt lomas

 9. Klikšķiniet uz Save (saglabāt) pogas New role (jauna pieeja) logā

 10. Pēdējā izveidotā pieeja būs redzama pieeju saraksta kreisajā pusē; labajā pusē piešķiriet lomai atļaujas.

 11. Kad pieeja ir pievienota, atlasiet, atzīmējot module permissions (moduļa atļaujas), settings permissions (iestatījumu atļaujas) un reports permissions (ziņojumu atļaujas)

 12. Un klikšķiniet uz apakšdaļā esošās Save (saglabāt) pogas, lai jebkurai pieejai piešķirtu atļaujas

Kā lietotājam piešķirt pieeju?

Personai/lietotājam organizācijā ir jāpiešķir pieeja/-s. Ir divi veidi, kā personai/lietotājam var pievienot pieejas:

 • Pieejas izveides vai rediģēšanas laikā (Uzziniet vairāk, skatot tēmu "Kā izveidot pieejas?")

 • Lietotāja izveides vai rediģēšanas laikā (Uzziniet vairāk, skatot tēmu "Kā izveidot savai organizācijai lietotājus?")

Pievienosim atļaujas jau esošam lietotājam:

 1. Atlasiet lietotāju no Roles (pieejas) cilnes kreisajā pusē

 2. Labajā pusē automātiski aktivizēsies permissions (atļaujas) zona

 3. Pēc nepieciešamības atzīmējiet lietotāja moduļu, iestatījumu un ziņojumu atļaujas

 4. Klikšķiniet uz apakšā redzamās Save (saglabāt) pogas

lvgettingstarted8

Kā iestatīt transportlīdzekļa pamatinformāciju?

Jūs varat iestatīt primāro informāciju saistībā ar jūsu transportlīdzekļiem, piemēram, transportlīdzekļa veidu, transportlīdzekļa krāsu, pieejamās sēdvietas, noklusējuma šoferi, transportlīdzekļu grupas utt., izmantojot Vehicles (transportlīdzekļi) cilni zem iestatījumu moduļa. Taču, ja jums nepieciešams transportlīdzekļus sagrupēt pēc reģiona un transportlīdzekļa veida, tas vispirms ir jāiestata.

Kā transportlīdzekļiem pievienot transportlīdzekļu veidus?

Transportlīdzekļu veidi var būt dīzeļdegviela, benzīns, gāze, hibrīds, ūdeņradis utt.

Piezīme: lūdzu, ņemiet vērā, ka var pielietot tikai iepriekš definētos transportlīdzekļu veidus.

lvgettingstarted9

Katra transportlīdzekļa veidu varat atlasīt, izmantojot Vehicle (transportlīdzeklis) cilni iestatījumu modulī

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai transportlīdzekļiem piešķirtu transportlīdzekļu veidus:

 1. Piesakieties Fleet Complete Plus

 2. Atlasiet augšpusē redzamo Settings (iestatījumi) moduli

 3. Iestatījumu modulī atlasiet Vehicle (transportlīdzeklis) cilni

 4. Atlasiet transportlīdzekli no kreisajā pusē redzamā transportlīdzekļu saraksta

 5. Labajā pusē klikšķiniet uz Properties (rekvizīti) cilnes

 6. Ritiniet rekvizītu cilni uz leju, līdz redzat Vehicle type (transportlīdzekļa veids) lauku

 7. Vehicle type (transportlīdzekļa veids) nolaižamajā izvēlnē atlasiet veidu

 8. Klikšķiniet uz Save (saglabāt) pogas

Transportlīdzekļa pārdēvēšana, numura zīmes mainīšana, noklusējuma šofera iestatīšana

Properties (rekvizīti) cilnē varat savus transportlīdzekļus arī pārdēvēt, mainīt numuru zīmes, iestatīt noklusējuma šoferi, atlasīt transportlīdzekļa krāsu utt.

 1. Piesakieties Fleet Complete Plus

 2. Atlasiet augšpusē redzamo Settings (iestatījumi) moduli

 3. Iestatījumu modulī atlasiet Vehicle (transportlīdzeklis) cilni

 4. Atlasiet transportlīdzekli no kreisajā pusē redzamā transportlīdzekļu saraksta

 5. Labajā pusē klikšķiniet uz Properties (rekvizīti) cilnes

 6. Pēc nepieciešamības rediģējiet šos laukus

 7. Klikšķiniet uz Save (saglabāt) pogas

lvgettingstarted10

Kā uzstādīt transportlīdzekļu grupas?

Pēc nepieciešamības varat Fleet Complete sistēmā uzstādīt transportlīdzekļu grupas. Tas palīdz jūsu transportlīdzekļu sagrupēšanā un sniedz labu pārskatu par to, cik daudz un kādi transportlīdzekļi jums pieder, kā arī kur tie atrodas.

lvgettingstarted11

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai uzstādītu transportlīdzekļu grupas:

 1. Piesakieties Fleet Complete Plus

 2. Atlasiet augšpusē redzamo Settings (iestatījumi) moduli

 3. Iestatījumu modulī atlasiet Vehicle Group (transportlīdzekļu grupa) cilni

 4. Kreisajā pusē esošajā Groups (grupas) sadaļā klikšķiniet uz + New group (+ jauna grupa) pogas

 5. Būs redzama jauna rinda

 6. Pēc nepieciešamības ievadiet grupas nosaukumu

 7. Klikšķiniet uz Save (saglabāt) pogas

 8. Grupas ID tiks automātiski ģenerēts

lvgettingstarted12

 1. Lai izveidotu apakšgrupu, atlasiet jaunizveidoto grupu

 2. Un klikšķiniet uz labajā pusē esošās +New group (+jauna grupa) pogas

 3. Pēc nepieciešamības ievadiet apakšgrupas nosaukumu

 4. Klikšķiniet uz Save (saglabāt) pogas

Transportlīdzekļu piesaistīšana transportlīdzekļu grupām

Transportlīdzekļiem varat pievienot tik daudz grupu, cik nepieciešams, izmantojot Properties (rekvizīti) cilni.

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai transportlīdzekļiem piešķirtu grupas:

 1. Piesakieties Fleet Complete Plus

 2. Atlasiet augšpusē redzamo Settings (iestatījumi) moduli

 3. Iestatījumu modulī atlasiet Vehicle (transportlīdzeklis) cilni

 4. Atlasiet transportlīdzekli no kreisajā pusē redzamā transportlīdzekļu saraksta

 5. Labajā pusē klikšķiniet uz Properties (rekvizīti) cilnes

 6. Ritiniet rekvizītu cilni uz leju, līdz redzat Groups (grupas) opciju

 7. Izvēlieties transportlīdzekļa grupu no grupu nolaižamā saraksta (Pārliecinieties, ka transportlīdzekļu grupas un apakšgrupas jau ir tikušas izveidotas)

 8. Klikšķiniet uz apakšā redzamās Save (saglabāt) pogas

lvgettingstarted13

Kā izveidot savai organizācijai nodaļas?

Pēc nepieciešamības varat saviem transportlīdzekļiem un lietotājiem uzstādīt nodaļas. Piemēram, konkrētas nodaļas var lietot konkrētus transportlīdzekļus.

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai savā organizācijā uzstādītu nodaļu:

 1. Piesakieties Fleet Complete Plus

 2. Atlasiet augšpusē redzamo Settings (iestatījumi) moduli

 3. Iestatījumu modulī klikšķiniet uz Categories (kategorijas)

 4. Atlasiet Departments (nodaļas) cilni

 5. Kreisajā pusē esošajā DEPARTMENTS (nodaļas) sadaļā klikšķiniet uz +Add New (+pievienot jaunu) pogas

 6. Būs redzama jauna rinda

 7. Pēc nepieciešamības ievadiet nodaļas nosaukumu un kodu

 8. Klikšķiniet uz Save (saglabāt) pogas

lvgettingstarted14

Lietotāju un transportlīdzekļu piesaistīšana nodaļām

Jūs varat lietotājus un transportlīdzekļus piesaistīt konkrētām nodaļām.

Piezīme: lietotājs var atrasties tikai vienā nodaļā, taču transportlīdzeklis var atrasties vairākās nodaļās.

Tālāk apskatīsim, kā lietotājam piesaistīt nodaļu:

 • Lietotājam var piešķirt nodaļu jauna lietotāja izveides laikā (Uzziniet vairāk, skatot tēmu "Kā izveidot savai organizācijai lietotājus?")

Tagad apskatīsimies, kā transportlīdzeklim varam piesaistīt nodaļu:

 • Transportlīdzeklim nodaļu var pievienot Areas (zonas) modulī.

lvgettingstarted15

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai transportlīdzeklim piesaistītu nodaļu:

 1. Piesakieties Fleet Complete Plus

 2. Klikšķiniet uz augšpusē redzamā Areas (zonas) moduļa

 3. Labajā pusē no zonu moduļa atrodiet transportlīdzekļu sarakstu

 4. Lūdzu, atlasiet no saraksta transportlīdzekli, to atķeksējot

 5. Apakšdaļā esošā + Set departments (+ iestatīt nodaļas) poga tiks izcelta

 6. Klikšķiniet uz + Set departments (+ iestatīt nodaļas) pogas

 7. Parādīsies jauns Department (nodaļas) uznirstošais logs

lvgettingstarted16

 1. Uznirstošā loga nolaižamajā izvēlnē atlasiet nodaļu/-as

 2. Klikšķiniet uz logā redzamās Submit (iesniegt) pogas

 3. Tagad varēsiet redzēt, ka jūsu transportlīdzekļiem ir pievienota nodaļa

Kā sazināties ar atbalsta dienestu?

Lūdzu, klikšķiniet uz ekrāna augšdaļā esošās Support (atbalsts) pogas, lai izveidotu savienojumu ar Fleet Complete atbalsta dienestu.

lvgettingstarted17

Kad būsiet nospiedis Support (atbalsts) pogu, parādīsies jauns atbalsta dienesta ekrāns.

 1. Lūdzu, izvēlieties moduli un transportlīdzekli, kas atbilst jautājumam, un uzrakstiet savu ziņojumu zemāk redzamajā tekstlodziņā

 2. Klikšķiniet uz Send Message (nosūtīt ziņojumu) pogas, kas atrodas atbalsta dienesta loga apakšdaļā

lvgettingstarted18

Piezīme: Jūsu ziņojums tiks nosūtīts mūsu atbalsta komandai. Jūsu problēma tiks atrisināta, vai arī ar jums sazināsies Fleet Complete atbalsta komanda, lai iegūtu papildu informāciju. Jūs savā e-pastā saņemsiet informāciju par šo pieprasījumu.